15.07.2016

Skuteczny coaching grupowy


Skuteczny coaching grupowy
Jennifer J. Britton

ISBN 978-83-936566-3-9
Wydawnictwo Co&Me Publishing
Warszawa 2016
Wydanie I
Stron 303

Spis treści (tematy główne):
Czym jest coaching grupowy. Utrwalanie zdobytej wiedzy - argumentacja biznesowa i edukacyjna. Fundament coachingu grupowego - podstawy edukacji dorosłych. Praktyka coacha grupowego - istotne umiejętności i aspekty. Program coachingu grupowego - projektowanie, opcje realizacji, podstawowe elementy, marketing, systemy i logistyka, wdrażanie. Trendy w coachingu grupowym. Ćwiczenia i narzędzia.

Kilka słów z okładki książki:
Książka powstała z myślą o coachach wewnętrznych i zewnętrznych, specjalistach ds. HR, trenerach oraz facylitatorach, którzy chcą zajmować się coachingiem grupowym. To swoista "mapa drogowa" nie tylko dla nowych, ale też doświadczonych coachów, ale także podręcznik użytkownika przydatny przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz marketingu własnych programów coachingu grupowego.

Ciekawy poradnik dla coachów zainteresowanych pracą z grupą, zwłaszcza dla tych, którzy mają już doświadczenie w coachingu indywidualnym. Autorka przedstawia i omawia elementy samego procesu, porusza kwestie projektowania własnych programów coachingu grupowego, ich formy realizacji oraz marketingu. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia pomagające w przygotowaniu programu. Atutem książki są liczne przykłady z praktyki autorki oraz innych coachów grupowych, a także inspirujące opisy wirtualnych form coachingu - w Polsce jeszcze rzadko stosowane, ale niewątpliwie z opcją rozpowszechnienia w przyszłości (Agnieszka Kasprzycka).

Kiedy sytuacja wymaga poprawienia efektywności zespołu, zwiększenia jego motywacji lub zmiany zasad działania, zmagamy się z tworzeniem nowego zespołu albo reorganizujemy obecny. Pojawiają się konflikty, a szkolenia nie wystarczają. W takich (i wielu innych) przypadkach skuteczny może być coaching grupowy (…). Brakowało dotąd na naszym rynku publikacji, która kompleksowo omawiałaby zagadnienia związane ze specyfikacją coachingu grupowego, z działaniami, jakie musi podjąć facylitator, coach, trener, by odnieść sukces w tego typu pracy (Agnieszka Grys).

23.10.2015

Nowy coaching biznesowy


Nowy coaching biznesowy
Przewodnik po najlepszych praktykach
Carol Wilson

ISBN 978-83-7746-817-3
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2015
Wydanie II
Stron 513

Spis treści (tematy główne):
Coaching biznesowy - podstawy. Co to jest coaching? Różnice między coachingiem, terapią, doradztwem, mentoringiem i konsultingiem. Od nakazów do ich braku. Ograniczające przekonania. Neurobiologia a coaching. Kształtowanie kultury coachingowej w organizacjach. Istota kultury coachingowej. Dziesięć kroków do stworzenia kultury coachingowej. Coaching w rzeczywistości biznesowej. Szkolenie trenerów w miejscu pracy. Przywództwo coachingowe. Coaching interkulturowy. Coaching w szkołach. Coaching dla organizacji Crisis at Christmas. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i wartość wspólna. Ponowne zbliżenie biznesu i społeczeństwa. Agresja w miejscu pracy. Odporność przywódcy. superwizja coachingowa z perspektywy biznesowej. ROI: pomiary zwrotu z inwestycji w coaching. Umiejętności trenerów i menedżerów. Słuchanie. Odzwierciedlanie, podsumowywanie i wyjaśnianie. Zadawanie pytań. Protokół przyzwolenia. Model coachingowy GROW. Model EXACT. Coachingowe podejście do wyznaczania celów. Informacja zwrotna w coachingu. Coaching - spojrzenie na strukturę. Planowanie i weryfikacja działań. Przybornik coacha - dalszy rozwój zawodowy. Czysty język Davida Grove’a. Wiedza emergentna Davida Grove’a. Coaching transpersonalny. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Coaching systemowy. analiza transakcyjna i model OK Corral. Ocena 360 stopni. Model inteligencji emocjonalnej Reuvena Bar-Ona. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (BarOn EQ-i). Porozumienie bez przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga. Przywództwo sytuacyjne. Kouzes i Posner. Wyzwania przywództwa. Cultural Transformation Tools. Wewnętrzna gra. Środowisko sprzyjające myśleniu według Nancy Kline. Appreciative Inquiry. Uważność. Model sześciu etapów krzywej zmiany Elizabeth Kübler-Ross. Model rozwoju zespołu Bruce’a Tuckmana - formowanie, docieranie, normowanie, działanie. Wskaźnik Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Enneagram. Style uczenia się według Kolba. DISC. Okno Johari. Inne modele ról zespołowych.

Kilka słów z okładki książki:
Kompleksowy przewodnik po podstawach coachingu, zawierający przegląd podstawowych zasad i narzędzi, a także liczne analizy przypadków umożliwiające pogłębianie wiedzy. Carol Wilson, doświadczony trener i szkoleniowiec, przedstawia wiedzę niezbędną do przyswojenia sobie najlepszych praktyk, przydatną zarówno dla początkujących adeptów coachingu, jak i dla aktywnych zawodowo profesjonalistów - a także dla każdego, kto chciałby kształtować w swojej organizacji kulturę coachingową. Nowe wydanie zostało kompleksowo zaktualizowane, zyskało też zupełnie nową strukturę. Kładzie większy nacisk na budowanie w organizacji kultury coachingowej i przytacza liczne przykłady z różnych krajów świata. Książka została wzbogacona o wiele nowych informacji, związanych z najnowszymi trendami charakterystycznymi dla dynamicznie rozwijającego się świata coachingu. W związku z powyższym przywołuje dziedziny i zagadnienia takie jak: neurobiologia, odporność, agresja w miejscu pracy, zwrot z inwestycji w coaching, NLP, przywództwo sytuacyjne, uważność.

08.10.2015

Menedżer coachem


Menedżer coachem
Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty
Olga Rzycka
współpraca Wiesław Porosło

ISBN 978-83-264-9480-2
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2015
Wydanie III
Stron 303

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Grunt. Poglądowe wprowadzenie. Miejsce coachingu we współczesnym świecie biznesu. Fundamenty. Menedżer i coach. Człowiek. Zmiana. SFA - koncentracja na rozwiązaniach. Dialog. Filary. Relacja. Zaufanie. Przekonania. Emocje i motywacja. Narzędzia. Dach. Proces coachingu. Zagrożenia i wyzwania dla menedżerów stosujących coaching. Rady praktyków. Wskazówki na drogę.

Kilka słów z okładki książki:
Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty na partnerskich relacjach. Umiejętność rozmawiania, budowania kultury dialogu, kultury opartej na wzajemnym szacunku, docenianiu i zaufaniu, stanowi bowiem najważniejszy atrybut współczesnego lidera. Książka składa się z czterech części: Grunt, Fundamenty, Filary, Dach, stanowiących metaforycznie nawiązanie do procesu wznoszenia budowli. Udzielono w niej odpowiedzi na następujące pytania: Jak lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami? Jak skuteczniej pracować z ludźmi? Jak uczyć pracowników współodpowiedzialnymi za pomyślność firmy? Jak wykorzystać talenty i wiedzę oraz skłonić do rozwoju? Jak pozwolić pracownikom na więcej autonomii, nie tracąc przy tym kontroli ani autorytetu? Dlaczego coaching jest obecnie tak popularny? W czym pomaga postawa menedżera-coacha? Co można zyskać, ucząc się coachingu? Publikacja jest wynikiem kilkuletniej pracy autorów z menedżerami różnych szczebli polskich firm. Stanowi także efekt przemyśleń dotyczących zwiększenia efektywności i satysfakcji z pracy.

19.04.2015

Business coaching


Business coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorstwa
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-7561-581-4
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2015
Wydanie I
Stron 298

Spis treści (tematy główne):
Zarządzanie przedmiotowe i podmiotowe, a coaching. Business coaching, a cechy, motywy i działania przedsiębiorcze. Sztuka dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w coachingu dla przedsiębiorców. Rola regulacji emocji i emocji pozytywnych w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz firm. Co powinien wiedzieć i potrafić profesjonalny coach - jak wybierać coachów do organizacji. Dynamika interesów w kontraktowaniu coachingu w organizacjach. Coaching kadry zarządzającej wobec rosnącej złożoności biznesu. Wsparcie coachingowe w procesie fuzji - coaching analityczno-sieciowy. Wywiad proinnowacyjny jako wsparcie dla liderów małych i średnich przedsiębiorstw. Strenght Deployment Inventory (SDI) - narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorczości. Współprzywództwo podwładnych w średnich firmach. W jakim zakresie coaching podwładnych może wspierać nowy paradygmat przywództwa. Business coaching wsparciem dla start-upów. Business coaching jako narzędzie wspierające proces zmiany w przedsiębiorstwie. Coaching oparty na psychologii pozytywnej. Mentoring jako skuteczne narzędzie wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Siedem tajemnic przedsiębiorców odnoszących niezwykłe sukcesy. Którzy klienci przynoszą ci największe zyski.

Kilka słów z okładki książki:
O oddawanej do rąk czytelnika książce można przede wszystkim powiedzieć, że jest nowatorska. Nowatorska, gdyż podejmowanie zagadnień z zakresu coachingu, a precyzyjniej business coachingu, w sposób właściwy dla standardów pracy naukowej, przynajmniej w perspektywie polskiego rynku wydawniczego, wydaje się wciąż nieproporcjonalnie nikłe w perspektywie zapotrzebowania na tego typu publikacje. Takie prace przecierają nowe szlaki.

Książka powstała pod redakcją dr Lidii D. Czarkowskiej jest pozycją niezwykle interesującą, a to, że taką jest, jedynie częściowo wyjaśnia się jej nowatorstwem. Jest interesująca, gdyż o zebranych tu pracach można powiedzieć, że wręcz prowokują do dalszej dyskusji nad podejmowanymi w nich kwestiami. Nie zatrzymują czytelnika na sobie, lecz raczej prowadzą do dalszych przemyśleń, studiów, dyskusji, a to chyba najcenniejsze w publikacjach naukowych. Rzetelna i wszechstronna wiedza autorów poszczególnych rozdziałów dotycząca zagadnień poznawczo interesujących, o bardzo dużym znaczeniu praktycznym dla business coachingu, a wraz z nim w ogóle dla biznesu, sprawia, że o książce tej można powiedzieć, że jest ważną i potrzebną publikacją z racji swojej użyteczności w praktyce zawodowej coachingu, w praktyce społecznej działalności gospodarczej.

Nie da się wreszcie nie zauważyć, że sposób przedstawienia tej ważnej, potrzebnej i interesującej wiedzy jest niezwykle klarowny. Można wręcz zaryzykować tezę, że książka ta może być także bardzo dobrym podręcznikiem wprowadzającym w arkana business coachingu. Jeżeli zatem ktoś szuka publikacji z zakresu coachingu, która w sposób nowatorski i interesujący podejmuje zagadnienia ważne i praktycznie potrzebne, a do tego czyni to w sposób jasny i klarowny, to taką właśnie publikację znalazł w postaci niniejszej książki (Lesław Niebrój).

21.12.2014

Coaching narzędziowy


Coaching narzędziowy
Wojciech Haman, Jerzy Gut

ISBN 978-83-283-0206-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2014
Wydanie I
Stron 162

Spis treści (tematy główne):
O potrzebie coachingu. Dlaczego chcemy pokazać, że prowadzenie coachingu może być proste i łatwe? Dla kogo napisaliśmy tę książkę? Czym jest praktyczny coaching narzędziowy? Filozofia i mechanizmy coachingu narzędziowego. Jak radzić sobie z nerwicą, stosując coaching narzędziowy? Czym jest nerwica, której wszyscy podlegamy? Coaching jako forma pomocy. Jak pomagać naturalnie i po ludzku? Coaching wdrażany z inicjatywy szefa, czyli pańskie oko konia tuczy. Czym jest standard handlowy lub szefowski? Kiedy warto dać podwładnym „kamizelkę ratunkową”? Coaching narzędziowy - mity i szanse. Dylematy szefa w roli coacha. Procedura coachingu narzędziowego. Etapy coachingu narzędziowego. Orientacyjna mapa działania, aby było łatwiej. Krok pierwszy: Przekazywanie zespołowi decyzji o wdrożeniu coachingu. Krok drugi: Umowa z podwładnym. Rola coacha i ustalenie celów. Krok trzeci: Obserwacja pracy podwładnego. Krok czwarty: Informacje zwrotne o atutach i rezerwach. Krok piąty: Wybór obszaru do rozwoju i pomysły nowych zachowań. Krok szósty: Trening nowych tekstów i zachowań. Pracujesz na sukces swojego podopiecznego. Krok siódmy: Zakończenie coachingu czyli ważne pytania i umowa. Podsumowanie. Wszyscy jesteśmy coachami. Kilka zapisów sesji coachingowych. Coaching rodzicielski. Koleżeński coaching zawodowy dotyczący współpracy wewnątrz firmy. coaching handlowy w relacji szef-podwładny. Coaching szefowski. Jak doglądać i doskonalić standardy pracy podległej kadry kierowniczej w relacji z podwładnymi?

Kilka słów z okładki książki:
Wielu szefom coaching wciąż kojarzy się z wiedzą tajemną dla wybranych lub czymś trudnym i skomplikowanym. Wielu podwładnych, którzy podlegają coachingowi, traktuje go jako kolejne narzędzie oceny i presji na wyniki.

Autorzy książki rozprawiają się z tymi mitami i stereotypami. Pokazują, że metoda coachingu narzędziowego jest prostą i naturalną procedurą rozwoju nowych umiejętności, której można używać w każdej relacji - zawodowej i osobistej. Stoją za tym głęboka wiara i przeświadczenie, że tylko trening nowego zachowania i użycie nowego narzędzia mogą doprowadzić do prawdziwej zmiany. Coaching narzędziowy daje możliwość wyboru i pomaga uwolnić się od neurotycznych przymusów. Pozwala wypracować nowy sposób działania, a nie ogranicza się do dobrych rad i refleksji. Tej metody można używać w sposób naturalny w roli szefa, rodzica, nauczyciela czy przyjaciela.