14.10.2016

Rok coachingu z Peterem Druckerem


Rok coachingu z Peterem Druckerem
52 lekcje skutecznego przywództwa
Joseph A. Maciariello

ISBN 978-83-7746-955-2
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2016
Wydanie I
Stron 408

Spis treści (tematy główne):
Skuteczni przywódcy. Zarządzanie jest rzeczą ludzką. Zwracanie uwagi na rzeczy ważne, a nie pilne. Droga do osobistej skuteczności. Zarządzanie w pluralistycznym społeczeństwie organizacji. Społeczeństwo w okresie przejściowym. Utrzymywanie organizacji w okresie zmian. Nadawanie organizacji struktury. Zarządzanie członkami organizacji. Decyzja o sukcesji. Potęga celu - wnioski z sektora społecznego. Rozwój osobisty - od sukcesu do znaczenia. Charakter i spuścizna. Wnioski z lektury.

Kilka słów z okładki książki:
Książka to kompletny 52-tygodniowy kurs przedstawiający istotę programu mentorskiego Druckera, pełny cennych spostrzeżeń, ambitnych celów i prowokujących pytań. Wieloletni współpracownik Druckera, Joseph A. Maciariello, zawarł w niej niepublikowane dotąd materiały oraz wypisy z klasycznych dzieł Mistrza, zawierające cenne spostrzeżenia na temat przywództwa, osobistej efektywności i strategii opartej na misji. Książka obfituje też w przykłady z praktyki osób i organizacji, którym Drucker pomagał w osiągnięciu sukcesu.

Książka składa się z 52 krótkich rozdziałów pogrupowanych w 13 głównych tematów. Każdy tydzień przynosi lekcję, wiadomość, a także skłaniające do refleksji pytania lub wskazówki do przeprowadzenia burzy mózgów ułatwiające zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

15.07.2016

Skuteczny coaching grupowy


Skuteczny coaching grupowy
Jennifer J. Britton

ISBN 978-83-936566-3-9
Wydawnictwo Co&Me Publishing
Warszawa 2016
Wydanie I
Stron 303

Spis treści (tematy główne):
Czym jest coaching grupowy. Utrwalanie zdobytej wiedzy - argumentacja biznesowa i edukacyjna. Fundament coachingu grupowego - podstawy edukacji dorosłych. Praktyka coacha grupowego - istotne umiejętności i aspekty. Program coachingu grupowego - projektowanie, opcje realizacji, podstawowe elementy, marketing, systemy i logistyka, wdrażanie. Trendy w coachingu grupowym. Ćwiczenia i narzędzia.

Kilka słów z okładki książki:
Książka powstała z myślą o coachach wewnętrznych i zewnętrznych, specjalistach ds. HR, trenerach oraz facylitatorach, którzy chcą zajmować się coachingiem grupowym. To swoista "mapa drogowa" nie tylko dla nowych, ale też doświadczonych coachów, ale także podręcznik użytkownika przydatny przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz marketingu własnych programów coachingu grupowego.

Ciekawy poradnik dla coachów zainteresowanych pracą z grupą, zwłaszcza dla tych, którzy mają już doświadczenie w coachingu indywidualnym. Autorka przedstawia i omawia elementy samego procesu, porusza kwestie projektowania własnych programów coachingu grupowego, ich formy realizacji oraz marketingu. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia pomagające w przygotowaniu programu. Atutem książki są liczne przykłady z praktyki autorki oraz innych coachów grupowych, a także inspirujące opisy wirtualnych form coachingu - w Polsce jeszcze rzadko stosowane, ale niewątpliwie z opcją rozpowszechnienia w przyszłości (Agnieszka Kasprzycka).

Kiedy sytuacja wymaga poprawienia efektywności zespołu, zwiększenia jego motywacji lub zmiany zasad działania, zmagamy się z tworzeniem nowego zespołu albo reorganizujemy obecny. Pojawiają się konflikty, a szkolenia nie wystarczają. W takich (i wielu innych) przypadkach skuteczny może być coaching grupowy (…). Brakowało dotąd na naszym rynku publikacji, która kompleksowo omawiałaby zagadnienia związane ze specyfikacją coachingu grupowego, z działaniami, jakie musi podjąć facylitator, coach, trener, by odnieść sukces w tego typu pracy (Agnieszka Grys).

23.10.2015

Nowy coaching biznesowy


Nowy coaching biznesowy
Przewodnik po najlepszych praktykach
Carol Wilson

ISBN 978-83-7746-817-3
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2015
Wydanie II
Stron 513

Spis treści (tematy główne):
Coaching biznesowy - podstawy. Co to jest coaching? Różnice między coachingiem, terapią, doradztwem, mentoringiem i konsultingiem. Od nakazów do ich braku. Ograniczające przekonania. Neurobiologia a coaching. Kształtowanie kultury coachingowej w organizacjach. Istota kultury coachingowej. Dziesięć kroków do stworzenia kultury coachingowej. Coaching w rzeczywistości biznesowej. Szkolenie trenerów w miejscu pracy. Przywództwo coachingowe. Coaching interkulturowy. Coaching w szkołach. Coaching dla organizacji Crisis at Christmas. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i wartość wspólna. Ponowne zbliżenie biznesu i społeczeństwa. Agresja w miejscu pracy. Odporność przywódcy. superwizja coachingowa z perspektywy biznesowej. ROI: pomiary zwrotu z inwestycji w coaching. Umiejętności trenerów i menedżerów. Słuchanie. Odzwierciedlanie, podsumowywanie i wyjaśnianie. Zadawanie pytań. Protokół przyzwolenia. Model coachingowy GROW. Model EXACT. Coachingowe podejście do wyznaczania celów. Informacja zwrotna w coachingu. Coaching - spojrzenie na strukturę. Planowanie i weryfikacja działań. Przybornik coacha - dalszy rozwój zawodowy. Czysty język Davida Grove’a. Wiedza emergentna Davida Grove’a. Coaching transpersonalny. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Coaching systemowy. analiza transakcyjna i model OK Corral. Ocena 360 stopni. Model inteligencji emocjonalnej Reuvena Bar-Ona. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (BarOn EQ-i). Porozumienie bez przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga. Przywództwo sytuacyjne. Kouzes i Posner. Wyzwania przywództwa. Cultural Transformation Tools. Wewnętrzna gra. Środowisko sprzyjające myśleniu według Nancy Kline. Appreciative Inquiry. Uważność. Model sześciu etapów krzywej zmiany Elizabeth Kübler-Ross. Model rozwoju zespołu Bruce’a Tuckmana - formowanie, docieranie, normowanie, działanie. Wskaźnik Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Enneagram. Style uczenia się według Kolba. DISC. Okno Johari. Inne modele ról zespołowych.

Kilka słów z okładki książki:
Kompleksowy przewodnik po podstawach coachingu, zawierający przegląd podstawowych zasad i narzędzi, a także liczne analizy przypadków umożliwiające pogłębianie wiedzy. Carol Wilson, doświadczony trener i szkoleniowiec, przedstawia wiedzę niezbędną do przyswojenia sobie najlepszych praktyk, przydatną zarówno dla początkujących adeptów coachingu, jak i dla aktywnych zawodowo profesjonalistów - a także dla każdego, kto chciałby kształtować w swojej organizacji kulturę coachingową. Nowe wydanie zostało kompleksowo zaktualizowane, zyskało też zupełnie nową strukturę. Kładzie większy nacisk na budowanie w organizacji kultury coachingowej i przytacza liczne przykłady z różnych krajów świata. Książka została wzbogacona o wiele nowych informacji, związanych z najnowszymi trendami charakterystycznymi dla dynamicznie rozwijającego się świata coachingu. W związku z powyższym przywołuje dziedziny i zagadnienia takie jak: neurobiologia, odporność, agresja w miejscu pracy, zwrot z inwestycji w coaching, NLP, przywództwo sytuacyjne, uważność.

08.10.2015

Menedżer coachem


Menedżer coachem
Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty
Olga Rzycka
współpraca Wiesław Porosło

ISBN 978-83-264-9480-2
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2015
Wydanie III
Stron 303

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Grunt. Poglądowe wprowadzenie. Miejsce coachingu we współczesnym świecie biznesu. Fundamenty. Menedżer i coach. Człowiek. Zmiana. SFA - koncentracja na rozwiązaniach. Dialog. Filary. Relacja. Zaufanie. Przekonania. Emocje i motywacja. Narzędzia. Dach. Proces coachingu. Zagrożenia i wyzwania dla menedżerów stosujących coaching. Rady praktyków. Wskazówki na drogę.

Kilka słów z okładki książki:
Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty na partnerskich relacjach. Umiejętność rozmawiania, budowania kultury dialogu, kultury opartej na wzajemnym szacunku, docenianiu i zaufaniu, stanowi bowiem najważniejszy atrybut współczesnego lidera. Książka składa się z czterech części: Grunt, Fundamenty, Filary, Dach, stanowiących metaforycznie nawiązanie do procesu wznoszenia budowli. Udzielono w niej odpowiedzi na następujące pytania: Jak lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami? Jak skuteczniej pracować z ludźmi? Jak uczyć pracowników współodpowiedzialnymi za pomyślność firmy? Jak wykorzystać talenty i wiedzę oraz skłonić do rozwoju? Jak pozwolić pracownikom na więcej autonomii, nie tracąc przy tym kontroli ani autorytetu? Dlaczego coaching jest obecnie tak popularny? W czym pomaga postawa menedżera-coacha? Co można zyskać, ucząc się coachingu? Publikacja jest wynikiem kilkuletniej pracy autorów z menedżerami różnych szczebli polskich firm. Stanowi także efekt przemyśleń dotyczących zwiększenia efektywności i satysfakcji z pracy.

11.09.2015

Szef w roli coacha


Szef w roli coacha
Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań
Wojciech Badura, Robert Zych

ISBN 978-83-283-1262-3
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2015
Wydanie I
Stron 231

Spis treści (tematy główne):
Coaching on the job jest prosty! Jak możesz rozwijać swoich podopiecznych w pracy? Zyski i straty z prowadzenia coachingu. Dlaczego warto stosować coaching on the job? Przygotowanie do rozpoczęcia sesji coachingowych. Jak zwiększyć szanse na skuteczne poprowadzenie coachingu narzędziowego? Coach w trakcie prowadzenia obserwacji. Jak umiejętnie towarzyszyć podopiecznemu w coachingu on the job? Coach mówi podczas sesji. Jak prowokować podopiecznego do przemyśleń? Coach działa. Jak wybrać obszar do rozwoju i przygotować pomysły do treningu z podopiecznym? Coach rozwija umiejętności podopiecznego poprzez trening. Jak uczyć podopiecznego nowych umiejętności w pracy? Szef w roli coacha. Jak rozwijać swoich podopiecznych metodą coachingu narzędziowego?

Kilka słów z okładki książki:
Myślą przewodnią tej książki jest przekonanie, że podstawowym zadaniem coachingu on the job jest pomoc podopiecznemu w zrealizowaniu celu, który sam sobie wyznaczył. Głęboko wierzymy, że nasi pracownicy mają lepszą od nas, szefów, intuicję co do tego, co powinni w sobie zmienić i nad czym pracować. Rolą coacha jest zatem jedynie motywowanie podopiecznych do podjęcia tej zmiany i dyskretne ukierunkowanie ku odkrywanym w sobie rozwiązaniom. Tak rozumiany coaching stanie się w najbliższych latach, jak sądzimy, kluczową umiejętnością wymaganą od każdego odpowiedzialnego menedżera.

Twoją rolą jako coacha własnych pracowników nie jest przekonanie ich do swojego zdania. Nie chodzi o narzucanie im twojego sposobu myślenia. Twoją rolą jest coaching, czyli nienachalne wspomaganie ich na drodze do samorozwoju. Po co masz poświęcać na to swój czas? Ponieważ to jedyna słuszna metoda zbudowania skutecznego zespołu, rozumianego jako grupa samodzielnych ludzi, potrafiących ze sobą współpracować. Takich, którzy staną się dla ciebie wsparciem. Z niniejszej książki dowiesz się tego co ty, polski szef, powinieneś wiedzieć o wspomaganiu rozwoju swoich pracowników. Trzymasz w ręku przewodnik coacha on the job. Studiuj uważnie ten poradnik i stosuj zawarte w nim wskazówki, techniki i metody, a zagwarantujesz rozwój. Swoim pracownikom i sobie samemu. Bo kto jest przewodnikiem, ten wiedzie także sam siebie.