20.09.2005

Psychologia coachingu kadry menedżerskiej


Psychologia coachingu kadry menedżerskiej
Teoria i zastosowanie
Bruce Peltier

ISBN 83-7301-655-4
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2005
Wydanie I
Stron 348

Spis treści (tematy główne):
Ocena. Podejście psychodynamiczne. Koncepcje behawioralne. Podejście skoncentrowane na kliencie. Psychologia i psychoterapia poznawcza. Terapia rodzin i myślenie systemowe. Komunikacja hipnotyczna. Psychologia społeczna i coaching. Stanowisko egzystencjalne. Wiedza trenerów sportowych. Coaching kobiet w biznesie. Pracownicy, menedżerowie i liderzy. Etyka coachingu. Przejście.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching kadry menedżerskiej to nowy trend w psychologii. Peltier w swej książce omawia praktyczne umiejętności przydatne w coachingu oraz sposoby ich wykorzystania. Porównując coaching z terapią i wskazując elementy wspólne z różnymi szkołami terapeutycznymi, pozwala się zorientować, jak psycholog może skutecznie pracować z kadrą menedżerską. Książka obejmuje takie zagadnienia, jak coaching postrzegany z różnych perspektyw, efektywna komunikacja coacha z klientem, tworzenie stosunków opartych na wzajemnym zaufaniu i akceptacji oraz etyka tej specjalności.

05.04.2005

Coaching dla kadry menedżerskiej


Coaching dla kadry menedżerskiej
Siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu
Mary Beth O’Neill

ISBN 83-7301-614-7
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2005
Wydanie I
Stron 248

Spis treści (tematy główne):
Podstawowe pojęcia - pozycja coacha. Wprowadzenie do coachingu dla kadry menedżerskiej. Rozwijanie silnej osobowości. Myślenie systemowe: zrozumienie wyzwań menedżera i coacha. Coach w relacji trójkątnej: skuteczność w pozycji "między". Cztery fazy coachingu. Faza 1: Kontrakt - znajdź sposób na partnerstwo. Faza 2: Planowanie działań - utrzymuj odpowiedzialność po stronie klienta. Faza 3: Coaching w działaniu - kuj żelazo póki gorące. Faza 4: Podsumowanie - określ cel nauki. Specjalne zastosowania. Strategiczne podejście do roli coacha kadry menedżerskiej. Pomaganie kierownikowi w skutecznym prowadzeniu coachingu pracowników. Ocena własnej skuteczności coachingowej. Pytania do klienta. Łączenie coachingu i konsultacji w celu osiągnięcia lepszych rezultatów.

Kilka słów z okładki książki:
Książka ta adresowana jest do coachów menedżerów na najwyższych szczeblach. Osoba prowadząca coaching jest kimś więcej niż instruktorem; jest partnerem, który - jasno wyrażając swoje zdanie - na równi z klientami emocjonalnie angażuje się w sprawy firmy. Musi więc mieć silną osobowość, by - nie przejmując odpowiedzialności za menedżera - skutecznie wspierać go w podejmowaniu i realizacji wyzwań.