15.11.2006

Formuła 2+2: Skuteczny coaching


Formuła 2+2: Skuteczny coaching
Douglas B. Allen, Dwight W. Allen

ISBN 83-60652-00-7
Wydawnictwo Studio EMKA
Warszawa 2006
Wydanie I
Stron 131

Spis treści (tematy główne):
Prolog. Pocisk bez zdalnego sterowania. Dlaczego ocena wyników przypomina wizytę u dentysty? Wyprawa do dentysty. Radość z sukcesu i zaczęta do rozwoju. Magia równowagi. Jak ważna jest systematyczność. Duch formuły 2+2. Komunikat specjalny nadaje Buzz Aldrin, astronauta z Apolla 11. Potęga skupienia. Do dzieła! Potrzeba konkretu. 2+2: do tego trzeba dwojga. Konsekwencja. Tworzenie wspierającego programu 2+2. Epilog - dwa lata później. Końcowa nota autorów. Tajniki formuły 2+2. Schemat przygotowawczy Pauline.

Kilka słów z okładki książki:
Poznaj niezwykle prosty system skutecznego coachingu, podnoszący znakomicie morale zespołu i jego wydajność. We współczesnym, dynamicznie rozwijającym się biznesie ciągła wymiana informacji oraz "korygowanie kursu" mają decydujące znaczenie. Niestety, prawie jedyną okazją, przy której większość menedżerów konsultuje się ze swoimi pracownikami, są zaplanowane i zwykle rzadkie oceny wydajności. Proces oceny wydajności cechuje zazwyczaj sztywny, oficjalny charakter. Czy to zamierzone czy nie, towarzyszy mu wroga atmosfera, co całkowicie pozbawia go wydajności. "Formuła 2+2" zawiera prosty, ale skuteczny sposób, rewolucjonizujący rozmowy konsultacyjne. Jej pięć tajników to: systematyczność, równowaga, precyzja, konkret, konsekwencja. "Formuła 2+2" uczy jak pielęgnować kulturę ciągłej wymiany informacji, aby sprzyjała rozwojowi efektywności menedżera i chroniła godność pracowników, zapewniając im systematyczne wsparcie.

28.08.2006

Coaching i Mentoring

 

Coaching i Mentoring
Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki
Richard Luecke

ISBN 978-83-88970-37-5
ISBN 83-88970-37-2
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2006
Wydanie I
Stron 222

Spis treści (tematy główne):
Na czym polega coaching. Przygotowanie do sesji. Rozmowa. Coaching aktywny i sesja kontrolna. Jak stać się lepszym trenerem. Coaching kadry zarządzającej. Mentoring i zarządzanie. Prawidłowy dobór. Być efektywnym mentorem. Kobiety i mniejszości. Poza tradycyjnym mentoringiem. Osiem kroków oceny pracownika. Przydatne narzędzia.

Kilka słów z okładki książki:
Jako menedżer musisz także zwiększać efektywność pracowników - najlepszym sposobem wykonania tego zadania jest prowadzenie coachingu i mentoringu. Dzięki rozwijaniu umiejętności trenerskich będziesz potrafił rozwiązywać bieżące problemy z osiąganiem wyników, a także rozwijać umiejętności pracowników. Książka, którą oddajemy do twoich rąk, pomoże ci rozpoznać osoby potrafiące korzystać z tych metod szkoleniowych i wskaże kroki, które musisz podjąć w celu realizacji sesji treningowych. Poruszamy w niej następujące zagadnienia: poprawa umiejętności w zakresie wymiany informacji zwrotnych; świadomość, kiedy prowadzić coaching, a kiedy nie; planowanie i budowa określonego otoczenia dla sesji coachingowych; porównanie coachingu i mentoringu.

20.07.2006

Turbocoach


Turbocoach
Skuteczny sposób na zawrotną karierę
Campbell Fraser, Brian Tracy

ISBN 83-7319-880-6
Wydawnictwo MUZA SA
Warszawa 2006
Wydanie I
Stron 117

Spis treści (tematy główne):
Jasny obraz sytuacji. Opracuj osobisty plan strategiczny. Czym się zająć? Badaj konkurencję. Poznaj swoich klientów. W czym jesteś najlepszy. Pozbądź się swoich głównych ograniczeń. W którym miejscu sigmoidy się znajdujesz? Zwiększanie osobistej produktywności. Jedenaście sposobów zwiększania wydajności. Zasada Pareta. Myślenie oparte na opcji zerowej. Skuteczne przekazywanie zadań. Moc wspomagania. Reguła Ricarda - prawo kosztów komparatywnych. Zasada Partenonu. Rozwijanie przedsiębiorstwa. Siedem sposobów na pomnażanie dochodów. Cztery poziomy zadowolenia klienta. Rozwijaj się dzięki rekomendacjom. Opracuj skuteczny plan marketingowy. Doprowadź do końca swój plan marketingowy. Stwórz własną markę. Maksymalne zwiększanie zysków. Lista wartości. Zaawansowany program treningowy i szkoleniowy.

Kilka słów z okładki książki:
Autorzy przedstawiają wiele metod i ćwiczeń, które pomogą czytelnikowi opracować i zastosować własny plan strategiczny, dzięki któremu szybko osiągnie on każdy postawiony sobie cel. Poszczególne rozdziały zaczynają się od pytań, które należy sobie zadać, a kończą ćwiczeniem praktycznym, pomagającym wyciągnąć praktyczne wnioski z odpowiedzi. Dzięki tej książce poznasz tajniki: samego siebie - określisz swoje wartości, wizję, misję, nadrzędne dążenia i dowiesz się, jaka wiedza, umiejętności, nawyki oraz działania są potrzebne, aby móc się doskonalić; swojej branży - zbadasz swoją konkurencję, poznasz klientów, dowiesz się, jak wykorzystywać swoje mocne strony i usuwać przeszkody na drodze do sukcesu; własnej wydajności - nauczysz się wyciągać korzyści z przekazywania pewnych zadań innym i poznasz siedem sposobów zwiększania własnej produktywności; swojego biznesu - dowiesz się, jak nie tylko spełniać lub przekraczać oczekiwania klientów, ale i zachwycać ich i oczarowywać. Opracujesz skuteczny plan marketingowy oraz wyrobisz sobie osobistą markę, poznasz siedem sposobów zwiększania dochodów i osiągniesz maksymalne zyski. Książka informuje, jak stosować wszystkie metody bez względu na rodzaj pracy czy prowadzonego biznesu. Ponadto autorzy ukazują, w jaki sposób maksymalnie wykorzystać zwiększoną produktywność, zyskując więcej czasu na to, co naprawdę się liczy - kontakty z bliskimi ludźmi i ulubione zajęcia.

01.06.2006

Coaching, mentoring i zarządzanie


Coaching, mentoring i zarządzanie
Micki Holliday

ISBN 83-246-0167-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2006
Wydanie I
Stron 263

Spis treści (tematy główne):
Wyniki twojego zespołu zależą od ciebie. Pięcioetapowy model StaffCoaching. Rola coacha: inspirowanie i motywowanie pracowników. Rola mentora: instrukcje na podstawie przykładów. Rola doradcy: konfrontacja i korygowanie działania pracowników. Integrowanie zespołu. Zarządzanie w ramach modelu StaffCoaching. Co z tego wynika i dla kogo to ma znaczenie?

Kilka słów z okładki książki:
Jak rozwiązywać problemy i budować zespół? Dlaczego coaching zamiast tradycyjnego zarządzania ludźmi? W świecie sportu, skąd pochodzi idea coachingu, trener drużyny zajmuje się wszystkim: prowadzi rekrutację, motywuje, ocenia, rozstrzyga konflikty i zatrzymuje najlepszych zawodników. Dobrze zna wszystkich członków zespołu, cieszy się ich szacunkiem, stwarza atmosferę zdrowej rywalizacji i inspiruje do osiągania zadziwiających wyników. Czy jako menedżer w firmie możesz przyjąć tak szeroką odpowiedzialność i zbliżyć się do ludzi w swoim zespole? Owszem, ale dopiero wtedy, gdy porzucisz styl myślenia typowy dla przełożonych - i staniesz się coachem.

01.01.2006

Mistrzowski coaching


Mistrzowski coaching
Robert Hargrove

ISBN 83-7484-005-6
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna
Kraków 2006
Wydanie I
Stron 268

Spis treści (tematy główne):
Czas na zmiany. Mistrzowski coaching to przyszłość coachingu. Obalanie mitów. Metoda mistrzowskiego coachingu. Transformacja osób. Droga, czyli czym jest mistrzowski coaching. Jak zostać trenerem-mistrzem. Trener, czyli ktoś, kto ma osobowość. Coaching polega na rozmowach. Siła rozmowy. Podstawą coachingu jest transformacja. Uczenie się metodą potrójnej pętli. Coaching kadry kierowniczej i liderów. Szczegółowy model.  Transformacja zespołu. Ponowne określenie organizacji. Stwórz nową przyszłość. Budowanie wzajemnego zrozumienia. Sztuka twórczej współpracy. Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań defensywnych. Narzędzia. Natychmiastowe rezultaty. Przełomowe cele i techniki. Sekrety mistrzowskiego coachingu. Jak pomóc w odniesieniu sukcesu. Zrozumienie niepisanych reguł gry. Jak skutecznie przekazywać informacje zwrotne. Zrywamy klapki z oczu. Uczenie nowych umiejętności. Coaching polega na nauce i praktyce. Jak sprawić, by ludzie bez reszty zaangażowali się w pracę. Daj im możliwość dokonania czegoś ważnego.

Kilka słów z okładki książki:
Mistrzowski coaching polega na pomaganiu ludziom w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów. Trener w tak pojętym coachingu nie jest doradcą w sprawach biznesowych, lecz kimś, kto pomaga w dokonaniu transformacji najpierw lidera, a potem całej organizacji. Wymaga to umiejętności wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze, wspierania ich indywidualnego rozwoju, a także twórczej współpracy z nimi. Opierając się na takiej koncepcji coachingu, autor wyjaśnia jak: zbudować partnerską relację łączącą trenera z jego podopiecznym; wprowadzić zmiany w sposobie myślenia liderów; pomóc podopiecznym w stworzeniu inspirujących ich do działania wizji przyszłości; wspierać ich w realizowaniu tej wizji; stworzyć odpowiednią atmosferę dla zmian wprowadzanych w całej organizacji. Autor podaje nie tylko ogólne wskazówki, ale też opisuje wiele konkretnych technik i narzędzi m.in. pokazujących jak: prowadzić rozmowy coachingowe; eliminować postawy defensywne; wykrywać niepisane reguły obowiązujące w firmie; przekazywać informacje zwrotne. Książka została napisana z myślą o trenerach, ale zawarte w niej rady mogą być wykorzystane przez każdego, kto zamierza pomagać innym w odnoszeniu sukcesów.