15.11.2008

Coaching prowokatywny


Coaching prowokatywny
Jaap Hollander, Jeffrey Wijnberg

ISBN 978-83-916677-6-7
Wydawnictwo METAmorfoza
Wrocław 2008
Wydanie I
Stron 163

Spis treści (tematy główne):
Ciągnij osła za ogon! - Prowokatywna wizja człowieka. Właśnie o tym chcę rozmawiać! - Czynniki Farrelly'ego: podwaliny stylu prowokatywnego. O czym to rozmawialiśmy? - Jakie są stałe zachowania coacha prowokatywnego? W porządku, nie wkurza cię to, ale mógłbyś go żywcem obedrzeć ze skóry - W jaki sposób coach prowokatywny reaguje na poszczególne zachowania klienta. A dałem z siebie wszystko - Relacja prowokatywna. Ludzie to psy - Ogólne narzędzia prowokatywne. Światło elektryczne to bzdura - Skuteczność coachingu prowokatywnego. Być może zwykli ludzie mają tego dość - Prowokatywne reakcje na problemy. Trzymasz się jeszcze, czy mam dzwonić po karetkę? - Reakcje prowokatywne dotyczące koncepcji siebie. Ale czy to nie twoja własna wina?! - Strategiczne zagrania prowokatywne. Telewizory, przewodnicy i "głupawka" - Procesy wewnętrzne coacha. Sorry, że moja praca sprawia mi przyjemność - Coaching prowokatywny jako świat wywrócony do góry nogami. W myślach słyszałem, jak znowu się śmiejesz! - Skuteczne czynniki coachingu prowokatywnego.

Kilka słów z okładki książki:
Coachowie, terapeuci i inni profesjonaliści zajmujący się pomocą psychologiczną są szkoleni do głębokiej empatii, bez względu na sytuację. Każdy problem należy brać absolutnie poważnie. Są profesjonalnie zobligowani do okazywania akceptacji nawet najbardziej pokręconych i szalonych pomysłów swoich klientów. Śmiech jest całkowicie zakazany; humor jest grzechem przeciwko profesjonalizmowi. Coach czy terapeuta ma obowiązek wychodzić z sensownymi, praktycznymi, a jednak nieoczekiwanymi propozycjami. Nic dziwnego, że wielu z nich jest na krawędzi wypalenia. Nie tylko muszą znosić ciągłe narzekania i marudzenia klientów, ale także muszą się zmuszać do obdarzania ich uwagą i współczuciem. W tym podręczniku coachingu prowokatywnego holenderscy psycholodzy Jaap Hollander i Jeffrey Wijnberg pozbawiają się wielu z akcesoriów stosowanych w głównym nurcie pomocy psychologicznej. Opierając się na teorii, rzeczywistych przypadkach oraz systematycznym zestawie bardzo praktycznych procedur przedstawiają nowe podejście do coachingu i terapii: pomaganie przez stawianie wyzwań. Pokazują jak coach lub terapeuta może produktywnie odgrywać adwokata diabła. Ich styl prowokatywny jest potężną mieszanką humoru, konfronatacji i życzliwości. Coach prowokatywny wykorzystuje naturalną dla klienta reakcję na wyzwanie.

15.10.2008

Efektywny coaching zespołów zadaniowych


Efektywny coaching zespołów zadaniowych
Ryszard Panfil

ISBN 978-83-89156-85-3
Wydawnictwo AWF Wrocław
Wrocław 2008
Wydanie I
Stron 184

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu zespołowego. Zespoły zadaniowe. Źródła coachingu zespołowego. Efektywność zespołowa. Synergiczne postrzeganie zespołowości. Zespół jako dynamiczna grupa społeczna. Zespół jako elastyczna organizacja. Zespół zadaniowy jako struktura synergiczna. Współczesne koncepcje coachingu zespołowego. Staff Coaching. Mistrzowski coaching. Efektywny coaching. Fazy i czynności w procesie coachingu zespołowego. Faza strukturalizowania zespołu zadaniowego. Faza koordynowania współdziałania. Faza aktywizowania do współdziałania. Faza wdrażania samooceny współdziałania. Faza restrukturyzacji zespołu.

Kilka słów z okładki książki:

Niniejsza książka ma ambicje aspirować i wspierać zarówno refleksyjnych teoretyków (badaczy), jak i praktyków w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pełniejszego i bardziej racjonalnego wykorzystania synergii do zwiększania efektywności zespołowej. Postrzeganie zespołów zadaniowych jako struktur wysoce synergicznych i poszukiwanie w procesie coachingu metody zwiększania jego efektywności wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Autor ma nadzieję, że książka ta może inspirować zarówno studentów, jak i pracowników nauki zgłębiających nauki ekonomiczne, organizację i zarządzanie, psychosocjologię, pedagogikę czy sport. Może być także źródłem refleksji dla praktyków zarządzania, kierowania i edukowania, ukazując im nową perspektywę i możliwości partnerskiego usprawniania działań podlegających im jednostek organizacyjnych, będących jednocześnie elastycznymi grupami społecznymi.

05.09.2008

30 minut dla osiągania sukcesu


30 minut dla osiągania sukcesu metodą coachingu
Eva Kaminski

ISBN 978-83-60528-70-9
Wydawnictwo KOS
Katowice 2008
Wydanie I
Stron 77

Spis treści (tematy główne):
Rozpocząć już dzisiaj. Droga do sukcesu. Perspektywa przyszłości. Dziś jest mój najlepszy dzień. Dążyć z pewnością siebie do sukcesu. Czym jest, a czym nie jest coaching? Na jakim etapie się znajdujemy? Sięgając gwiazd. Siła kompetencji emocjonalnej. Praktyka. Coaching a self-coaching. Gdzie można znaleźć dobrego coacha? Koszty coachingu. Mentalne porozumienie. Pierwszy kontakt telefoniczny. Zdefiniować wartości, określić i osiągnąć cele. Odkryjcie cały wachlarz Waszych wartości. Cel - wzmocnienie w procesie coachingu. Wizualizacja celów. Nie stracić celów z oczu. Współgranie. Kolejne etapy procesu coachingu. Analiza w trakcie pierwszej rozmowy z coachem. Feedback (informacja zwrotna). Osiąganie celu. Cel osiągnięty? Znaleźć równowagę życiową. Uczyć się od najlepszych sportowców. Coaching z punktu widzenia ekspertów.

Kilka słów z okładki książki:
Czy masz jakieś cele? Czy chcesz w pełni wykorzystać swój potencjał? Czy choć raz zastanawiałeś się, co mogłoby Cię wesprzeć na drodze do osiągnięcia celów? Książka ta w ciągu 30 minut przekaże Ci informacje na temat profesjonalnego coachingu i self-coachingu. Poznasz codzienną praktykę doradztwa i w ten sposób będziesz chroniony przed manipulacjami. Przykłady z życia codziennego pokażą Ci, jak samemu możesz z powodzeniem korzystać z coachingu. Przeczytasz co znaczy coaching i self-coaching; jak wykorzystywać te instrumenty dla siebie; jak osiągać za ich pomocą cele zawodowe i osobiste, oraz jak utrzymać osiągnięty sukces; w jaki sposób sam określasz kierunek swojego życia.

15.08.2008

Trener i mentor


Trener i mentor
Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się
Eric Parsloe, Monika Wray

ISBN 978-83-7526-180-6
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2008
Wydanie II
Stron 174

Spis treści (tematy główne):
Od marginesu do głównego nurtu. Wpływ środowisk akademickich. Wpływ środowisk sportowych. Wspływ psychoterapeutów. Wpływ z kręgu "nowego życia". Profesjonalni trenerzy i konsultanci. Mentoring - semantyczna dżungla. Wpływ organizacji branżowych. Doskonalenie zawodowe i działalność społeczna. Wpływy korporacyjne. Pełna jasność czy zamglony obraz? Pokazać ludziom, jak mają się uczyć. Nowe wskazówki dla organizacji uczącej się. Wybór najlepszej metody nauki. Inteligencja emocjonalna. Preferencje w nauce. Umysł i serce. Język uczenia się. Znaczenie "procesu". Niepowodzenia w nauce. Postrzeganie możliwości uczenia się. Wykorzystanie możliwości uczenia się. Motywacja do nauki. Niepowodzenia w szkoleniach. Coaching - teoria i praktyka. Coaching jako proces. Style coachingu. Coaching i uczenie się. Od instruktora do obserwatora. Techniki coachingu. Praca z niedoświadczonymi uczniami. Technika zwana "tabelą umiejętności". Technika trójwymiarowa. Technika GROW. Coaching w pracy z zespołami. Helikoptery i mewy. Ocena własnych kompetencji jako trenera. Mentoring - kolizja teorii z praktyką. Definicje mentoringu. Próba definicji mentoringu na nowe tysiąclecie. Droga ku definicji. Mentoring jako proces. Procesy mentoringu korporacyjnego i branżowego. Co obserwujemy w praktyce? Mentorzy społeczni: nowa profesja. Mentor edukacyjny. Modele coachingu i mentoringu. Informacje zwrotne - warunek sukcesu. Potencjalne przeszkody. Wrażliwość i stres. A jak ty to odbierasz? Informacje zwrotne, które budują poczucie pewności siebie. Wizualizacja sukcesu. Ujarzmianie umysłu. Sesje przekazywania informacji zwrotnych. Kreowanie zwycięzców. Uważne słuchanie. Obserwowanie nie jest takie proste. Znaczenie mowy ciała. Świadomość osobistego terytorium. Zaufanie i rezerwa. Mity i uprzedzenia. Aktywne słuchanie. Umiejętność zadawania pytań. Podstawowe typy pytań. Użyteczne rodzaje pytań. Pytania, których należy unikać. Przykłady pytań przydatnych podczas sesji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Słuchanie odpowiedzi. Kwestia stylu. Kierowanie relacjami między ludźmi. Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego. Siedem złotych zasad prostoty.

Kilka słów z okładki książki:
Celem coachingu i mentoringu jest wspieranie ludzi w procesie uczenia się po to, by zwiększali swoje możliwości, doskonalili umiejętności i mogli samodzielnie się rozwijać - tak autorzy książki określają istotę metod, które w ostatnich latach są coraz powszechniej stosowane w różnego typu organizacjach. Choć metody te same w sobie nie są niczym nowym, nowe są sposoby ich formalnego wykorzystania. Autorzy, szczegółowo analizując procesy coachingu i mentoringu w trzech podstawowych kontekstach - branżowym, korporacyjnym i społecznym - skupiają się na najważniejszych aspektach przebiegu tych procesów, takich jak: odpowiedni dobór trenerów i mentorów, identyfikacja preferowanych stylów uczenia się, uwarunkowania i etapy procesów coachingu i mentoringu, konieczne cechy i kompetencje trenerów i mentorów, umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych, sztuka zadawania pytań i słuchania, kierowanie relacjami z ludźmi. Kompleksowe omówienie zjawiska - od jego genezy, poprzez próby definicji, do szczegółowych rozwiązań praktycznych popartych przykładami - czyni z książki użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem indywidualnego rozwoju, zwłaszcza dla specjalistów ds. personalnych oraz dla osób zaangażowanych w tworzenie organizacji uczących się.

18.04.2008

Coaching


Coaching
Osobisty mentor - Harvard Business School Press
red. Patty McManus

ISBN 978-83-246-1005-1
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2008
Wydanie I
Stron 84

Spis treści (tematy główne):
Przesłanie mentora - coaching to proces uczenia się trwający całe życie. Coaching - podstawy. Co to jest coaching? Jak stwierdzić, że należy zastosować coaching? Jak rozwijać umiejętności przydatne w coachingu? Jak poprowadzić sesję coachingową? Jak dostosować coaching do sytuacji? Wskazówki i narzędzia. Narzędzia coachingowe. Sprawdź się.

Kilka słów z okładki książki:
Chęć nieustannego rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń to cecha charakteryzująca wybitnych ludzi sukcesu. Coaching jest metodą czynnie wspierającą to dążenie. Istotną jego zaletą jest nieformalny charakter. Coaching może przejawiać się nie tylko w kontaktach osobistych, ale również telefonicznych czy e-mailowych. Udzielając komuś w dowolnym momencie wskazówek opartych na praktycznej wiedzy, jaką zdobyliśmy, czy też przyjmując opinie i sugestie kierowane w naszą stronę, tworzymy silną i trwałą organizację. Budulcem jest tu wzajemne zaufanie i umiejętność wypracowania sensownych kompromisów. Dowiedz się, jak: rozwijać swoje naturalne talenty i efektywnie je wykorzystywać; precyzować cele i dążyć do ich realizacji; poprawiać relacje na linii przełożony-podwładny; przezwyciężać przeszkody zewnętrzne i własne słabości.

17.04.2008

Mistrz coachingu


Mistrz coachingu
Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów
Angus McLeod

ISBN 978-83-246-1261-1
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2008
Wydanie I
Stron 363

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Podstawowe problemy coachingu - nowe umiejętności. Czynniki wywołujące zmiany. Coaching w praktyce - zagadnienia organizacyjne. Modele rozwojowe. Rozwój trenera. Pozostałe narzędzia i rodzaje interwencji coachingowych. Coaching - pułapki i metody ich unikania. Mentoring i e-mentoring. Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z coachingiem.

Kilka słów z okładki książki:
Życie zaczyna się po... sesji treningowej. Zadaniem dobrego trenera jest motywować, inspirować i wskazywać nowe perspektywy. Efektem jego pracy jest tak skuteczne dotarcie do podopiecznych, by sami odnajdowali w sobie inspirację i dostrzegali własne możliwości. Bez względu na to, czy szkolenie dotyczy technik komunikacji, zasad przywództwa, pracy w grupie czy wystąpień publicznych, najistotniejsze jest zawsze dobranie metody pozwalającej uzyskać wyniki najbliższe perfekcji. Poszukując złotego środka, Angus McLeod przestudiował wszystkie dostępne metody coachingu, wybrał ich najlepsze elementy i na tej podstawie stworzył jedną, spójną koncepcję. Jej najsilniejszym punktem jest osoba trenera. Tak, to właśnie od Ciebie, Twojego potencjału, pomysłowości i otwartości zależy rozwój ludzi, którymi się opiekujesz. To dzięki Tobie zdobywają oni nowe umiejętności, odnoszą sukcesy w życiu zawodowym, są również gotowi na pozytywne zmiany w życiu osobistym. Holistyczna metoda coachingowa - informacja, komunikacja i metody porozumiewania się; rozwiązywanie konfliktów i rozładowywanie napięć; pytania, wizualizacje, totemy, symbole i metafory; pułapki coachingu, zasady postępowania i unikanie błędów.

15.01.2008

Coaching silnej osobowości


Coaching silnej osobowości z elementami kinezjologii
Hans Stöberl

ISBN 978-83-7377-287-8
Wydawnictwo Studio Astropsychologii
Białystok 2008
Wydanie I
Stron 270

Spis treści (tematy główne):
Czy jest jakiś problem? Dialog z twoim wewnętrznym partnerem. Kim właściwie jestem? Opróżnianie plecaka. Balast z poprzednich żyć. Na tropie mrocznych tajemnic. Nierówności na drodze życia. Pozytywna moc działania. Łatwiejsze uczenie się. Lepiej jest żyć lżej. Dobrze mi się wiedzie. Przebieg spotkania w gabinecie. Jak zostaje się trenerem-coachem kinezjologii? Glosariusz pojęć fachowych.

Kilka słów z okładki książki:
Bądź dobry. Już jesteś? Bądź lepszy! Niniejsza książka jest nie tylko dziełem wybitnego autorytetu, którego publikacje są znane na całym świecie. Jej prawdziwą siłę stanowi ogromna ilość praktycznych wskazówek, które jakże często przydają się podczas pracy terapeuty czy coacha.