18.04.2008

Coaching


Coaching
Osobisty mentor - Harvard Business School Press
red. Patty McManus

ISBN 978-83-246-1005-1
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2008
Wydanie I
Stron 84

Spis treści (tematy główne):
Przesłanie mentora - coaching to proces uczenia się trwający całe życie. Coaching - podstawy. Co to jest coaching? Jak stwierdzić, że należy zastosować coaching? Jak rozwijać umiejętności przydatne w coachingu? Jak poprowadzić sesję coachingową? Jak dostosować coaching do sytuacji? Wskazówki i narzędzia. Narzędzia coachingowe. Sprawdź się.

Kilka słów z okładki książki:
Chęć nieustannego rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń to cecha charakteryzująca wybitnych ludzi sukcesu. Coaching jest metodą czynnie wspierającą to dążenie. Istotną jego zaletą jest nieformalny charakter. Coaching może przejawiać się nie tylko w kontaktach osobistych, ale również telefonicznych czy e-mailowych. Udzielając komuś w dowolnym momencie wskazówek opartych na praktycznej wiedzy, jaką zdobyliśmy, czy też przyjmując opinie i sugestie kierowane w naszą stronę, tworzymy silną i trwałą organizację. Budulcem jest tu wzajemne zaufanie i umiejętność wypracowania sensownych kompromisów. Dowiedz się, jak: rozwijać swoje naturalne talenty i efektywnie je wykorzystywać; precyzować cele i dążyć do ich realizacji; poprawiać relacje na linii przełożony-podwładny; przezwyciężać przeszkody zewnętrzne i własne słabości.

17.04.2008

Mistrz coachingu


Mistrz coachingu
Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów
Angus McLeod

ISBN 978-83-246-1261-1
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2008
Wydanie I
Stron 363

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Podstawowe problemy coachingu - nowe umiejętności. Czynniki wywołujące zmiany. Coaching w praktyce - zagadnienia organizacyjne. Modele rozwojowe. Rozwój trenera. Pozostałe narzędzia i rodzaje interwencji coachingowych. Coaching - pułapki i metody ich unikania. Mentoring i e-mentoring. Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z coachingiem.

Kilka słów z okładki książki:
Życie zaczyna się po... sesji treningowej. Zadaniem dobrego trenera jest motywować, inspirować i wskazywać nowe perspektywy. Efektem jego pracy jest tak skuteczne dotarcie do podopiecznych, by sami odnajdowali w sobie inspirację i dostrzegali własne możliwości. Bez względu na to, czy szkolenie dotyczy technik komunikacji, zasad przywództwa, pracy w grupie czy wystąpień publicznych, najistotniejsze jest zawsze dobranie metody pozwalającej uzyskać wyniki najbliższe perfekcji. Poszukując złotego środka, Angus McLeod przestudiował wszystkie dostępne metody coachingu, wybrał ich najlepsze elementy i na tej podstawie stworzył jedną, spójną koncepcję. Jej najsilniejszym punktem jest osoba trenera. Tak, to właśnie od Ciebie, Twojego potencjału, pomysłowości i otwartości zależy rozwój ludzi, którymi się opiekujesz. To dzięki Tobie zdobywają oni nowe umiejętności, odnoszą sukcesy w życiu zawodowym, są również gotowi na pozytywne zmiany w życiu osobistym. Holistyczna metoda coachingowa - informacja, komunikacja i metody porozumiewania się; rozwiązywanie konfliktów i rozładowywanie napięć; pytania, wizualizacje, totemy, symbole i metafory; pułapki coachingu, zasady postępowania i unikanie błędów.