15.09.2009

Coaching zespołowy


Coaching zespołowy
David Clutterbuck

ISBN 978-83-7510-235-2
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2009
Wydanie I
Stron 248

Spis treści (tematy główne):
Coaching - co to jest? Formy coachingu. Kluczowe etapy coachingu. Rozmowa coachingowa. Skuteczny coach. Kompetencje pracownika. Charakterystyka zespołu. Zespół - co to jest? Typy zespołów. Skuteczność zespołu. Ewolucja zespołów. Repertuar coacha. Coaching zespołu. Coaching w biznesie. Natura coachingów zespołów. Modele coachingu zespołu. Coaching czy facylitacja? Przywództwo a coaching. Inegracja zespołu a coaching. Coaching na najwyższym szczeblu. Skuteczny coach grupowy. Przygotowanie zespołu. Pełna skuteczność. Coaching zespołu w fazie rozwoju. Faza rozwoju zespołu. Rozwój zespołu - teorie alternatywne. Wiedza zespołu. Warunki uczenia się w zespole. Sześć typów zespołów. Proces zespołowego uczenia się. Budowa zespołu uczącego się. Stopień gotowości. Zarządzanie coachingiem zespołu. Dynamika interpersonalna. Czas. Zarządzanie kluczowymi procesami. Przewiduj nieprzewidywalne. Samodzielny coaching zespołu. Droga do coachingu samodzielnego. Warunki samodzielnego coachingu. Role w coachingu samodzielnym. Coaching - podaj dalej.

Kilka słów z okładki książki:
Książka ta omawia definicje coachingu i jego różne modele w odniesieniu do rozmaitych typów zespołów w organizacjach biznesowych. Obejmuje szeroki zakres zagadnień szkoleniowych: osobistych, zespołowych, strategicznych i operacyjnych. Autor pomaga zrozumieć istotę efektywnego coachingu, podaje wiele przykładów i analizuje konkretne przypadki, popierając to wnikliwymi badaniami. Uczy, jak skupiać się na priorytetach, kreatywnie rozwiązywać problemy oraz osiągać równowagę między wykonywaniem obowiązków, uczeniem się i odpowiednim zachowaniem członków zespołu.

30.05.2009

Wewnętrzna dynamika coachingu


Wewnętrzna dynamika coachingu
Tom I - Misja: twoja podróż
Marilyn Atkinson, Rae T. Chois

ISBN 978-83-928098-6-9
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2009
Wydanie I
Stron 173

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Zagraj jak mistrz: podejście coachingowe. Mózg i jego działanie. Mózg pozaświadomy: twój system integralności. Cztery etapy projektu życiowego. Macierz umysłu: jak ludzie podtrzymują chęć do zmiany. Opór i czworo gremlinowych drzwi. Podstawowe centrum zainteresowania: partnerstwo z zasadami. Intencja i uwaga: harmonizowanie myślenia, odczuwania i działania. Wezwanie integralnego szczęścia. Podróż bohatera: powołanie twojego życia. Afirmacje wzmacniające lekcje z każdego rozdziału.

Kilka słów z okładki książki:
Poza ruchami religijnymi i politycznymi istnieje obecnie na świecie jeden poważny ruch na rzecz rozwoju ludzkiego - coaching. Trzy książki z cyklu "Sztuka i nauka coachingu" docierają do samego sedna tego zjawiska. Pokazują, dlaczego coaching zdobywa popularność i proponuje procesy, które umożliwiają poznanie potęgi i metodologii rozmów transformacyjnych. "Wewnętrzna dynamika coachingu" porusza kwestię potęgi perspektywy w rozmowach transformacyjnych. Dzięki zastosowaniu tych starannie dopracowanych procesów możemy nauczyć się nawiązywać kontakt z umysłem pozaświadomym, który może zostać naszym najlepszym przyjacielem. Możemy pomóc sobie i innym dostrzec wyraźnie naturę głębszej wiedzy.

29.05.2009

Coaching


Coaching
Teoria, praktyka, studia przypadków
red. Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-7526-680-1
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2009
Wydanie I
Stron 311

Spis treści (tematy główne):
Pojęcie i odmiany coachingu. Coaching a zarządzanie strategiczne. Coaching jako wsparcie procesu adaptacji pracowników awansowanych na stanowiska kierownicze. Kompetencje profesjonalnego coacha. Zawieranie kontraktu coachingowego. Coach - Klient: etapy budowania relacji. Metody i narzędzia pracy coacha. Coaching międzykulturowy. Efektywność coachingu. Coaching wewnętrznego nastawienia. Coaching biznesowy a psychologia pozytywna. Pojęcie i istota life coachingu. Superwizja coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji. Etyka coachingu. Studia przypadków.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching jest zagadnieniem, którego znaczenie w ostatnim czasie stale rośnie. Stanowi bowiem optymalną strategię rozwoju zawodowego pracowników - nie sposób znaleźć drugiej koncepcji i praktyki działania, która tak bardzo wzmacnia kulturę organizacyjną i jednocześnie zwiększa efektywność. Niniejsza książka jest odpowiedzią na pilną, a niezaspokojoną dotąd potrzebę kompleksowego ujęcia problematyki coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji. Udział dwudziestu autorów, wśród których są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i osoby od lat pracujące w charakterze coacha oraz specjaliści łączący te dwie funkcje, zapewnia uwzględnienie najważniejszych teoretycznych i praktycznych aspektów procesu coachingu. Wszechstronna analiza zjawiska obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: historia, definicje, miejsce coachingu w zarządzaniu organizacją; charakterystyka profesjonalnego coacha - cechy, kompetencje, metody i narzędzia pracy; przebieg procesu - zawieranie kontraktu i budowanie relacji z klientem; psychologiczne aspekty procesu coachingu; metody pomiaru efektów oraz funkcja i rodzaje superwizji; etyczne uwarunkowania pracy coacha. Kompleksowe ujęcie tematu uzupełniają opisy przypadków pochodzące z doświadczeń coachów działających na polskim rynku. Książka jest więc cennym źródłem wiedzy dla menedżerów wszystkich szczebli, pracowników działów personalnych, studentów zarządzania, a także dla osób pracujących w charakterze coacha lub pragnących podjąć taką działalność.

18.05.2009

Coaching


Coaching
Prowadź swoją drużynę ku zwycięstwu
Ken Blanchard, Don Shula

ISBN 978-83-61040-93-4
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2009
Wydanie I
Stron 224

Spis treści (tematy główne):
Sekret pierwszy: Wierność przekonaniom. Sekret drugi: Nieustanne uczenie się. Sekret trzeci: Reagowanie na zmiany sytuacji. Sekret czwarty: Konsekwencja w działaniu. Sekret piąty: Uczciwość. Karta wyników.

Kilka słów z okładki książki:
Czy twoi podwładni w pełni wykorzystują swój potencjał? Czy twój zespół - być może jest to grupa pracowników, grupa studentów, a może twoja rodzina - wspina się na wyżyny swoich możliwości? Jak prowadzić zespół drogą do sukcesu? Jak motywować zawodników do ciężkiego treningu? Jak doprowadzać do sytuacji, w której pracownicy w pełni będą wykorzystywać swój potencjał? Dwaj mistrzowie coachingu zdradzają nam sekrety sukcesu, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Każdy z nas w pewnych chwilach staje się dla innych coachem, nie tylko w biznesie czy na boisku. Polecam tę książkę wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie.

11.03.2009

Coaching


Coaching
Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów
red. Paweł Smółka

ISBN 978-83-246-1908-5
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2009
Wydanie I
Stron 276

Spis treści (tematy główne):
Coaching oparty na dowodach. Psychologia coachingu. Coaching umiejętności interpersonalnych. Coaching jako profesja. Standardy nauczania i praktyki coachingu. Executive coaching, czyli o metodzie dążenia do doskonałości przez menedżerów wyższego szczebla. Coaching kariery. Coaching wewnętrzny w firmie. E-coaching: zalety i ograniczenia. Coaching z perspektywy menedżera. Wdrożenie programu coachingu w organizacji.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching jako metoda wspierania rozwoju osób ambitnych. Lektura obowiązkowa dla adeptów coachingu i praktykujących coachów; menedżerów, którzy chcą skorzystać z usług coacha; specjalistów HR, odpowiedzialnych za wdrażanie coachingu w organizacji. Czy wiesz, czym jest profesjonalny coaching oraz w jaki sposób może Ci pomóc w rozwoju kariery zawodowej? Coaching służy doskonaleniu kompetencji i przygotowuje do odgrywania nowych ról zawodowych lub sprawniejszego funkcjonowania na dotychczasowym stanowisku. Jest to także narzędzie pomocne przy wprowadzaniu zmian w obecnym sposobie życia lub ścieżce kariery. Zmian tych dokonuje się poprzez odkrycie na nowo znaczenia swojej pracy lub dążenie do nadania własnemu życiu, czy też karierze zupełnie nowego sensu i kierunku. Coaching jest więc sposobem na wspieranie rozwoju i samorealizacji, kreowanie siebie w zgodzie z wyznawanymi wartościami, posiadanymi predyspozycjami i dążeniami, z którymi głęboko się identyfikujemy. Aktywne uczestnictwo w sesjach coachingu owocuje uwolnieniem uśpionych zdolności, możliwości i potencjału. Coaching jest dla osób, które dobrze funkcjonują, ale mają potencjał oraz ambicję, aby radzić sobie jeszcze lepiej, z myślą o osiąganiu nieprzeciętnych wyników.