30.05.2009

Wewnętrzna dynamika coachingu


Wewnętrzna dynamika coachingu
Tom I - Misja: twoja podróż
Marilyn Atkinson, Rae T. Chois

ISBN 978-83-928098-6-9
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2009
Wydanie I
Stron 173

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Zagraj jak mistrz: podejście coachingowe. Mózg i jego działanie. Mózg pozaświadomy: twój system integralności. Cztery etapy projektu życiowego. Macierz umysłu: jak ludzie podtrzymują chęć do zmiany. Opór i czworo gremlinowych drzwi. Podstawowe centrum zainteresowania: partnerstwo z zasadami. Intencja i uwaga: harmonizowanie myślenia, odczuwania i działania. Wezwanie integralnego szczęścia. Podróż bohatera: powołanie twojego życia. Afirmacje wzmacniające lekcje z każdego rozdziału.

Kilka słów z okładki książki:
Poza ruchami religijnymi i politycznymi istnieje obecnie na świecie jeden poważny ruch na rzecz rozwoju ludzkiego - coaching. Trzy książki z cyklu "Sztuka i nauka coachingu" docierają do samego sedna tego zjawiska. Pokazują, dlaczego coaching zdobywa popularność i proponuje procesy, które umożliwiają poznanie potęgi i metodologii rozmów transformacyjnych. "Wewnętrzna dynamika coachingu" porusza kwestię potęgi perspektywy w rozmowach transformacyjnych. Dzięki zastosowaniu tych starannie dopracowanych procesów możemy nauczyć się nawiązywać kontakt z umysłem pozaświadomym, który może zostać naszym najlepszym przyjacielem. Możemy pomóc sobie i innym dostrzec wyraźnie naturę głębszej wiedzy.

29.05.2009

Coaching


Coaching
Teoria, praktyka, studia przypadków
red. Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-7526-680-1
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2009
Wydanie I
Stron 311

Spis treści (tematy główne):
Pojęcie i odmiany coachingu. Coaching a zarządzanie strategiczne. Coaching jako wsparcie procesu adaptacji pracowników awansowanych na stanowiska kierownicze. Kompetencje profesjonalnego coacha. Zawieranie kontraktu coachingowego. Coach - Klient: etapy budowania relacji. Metody i narzędzia pracy coacha. Coaching międzykulturowy. Efektywność coachingu. Coaching wewnętrznego nastawienia. Coaching biznesowy a psychologia pozytywna. Pojęcie i istota life coachingu. Superwizja coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji. Etyka coachingu. Studia przypadków.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching jest zagadnieniem, którego znaczenie w ostatnim czasie stale rośnie. Stanowi bowiem optymalną strategię rozwoju zawodowego pracowników - nie sposób znaleźć drugiej koncepcji i praktyki działania, która tak bardzo wzmacnia kulturę organizacyjną i jednocześnie zwiększa efektywność. Niniejsza książka jest odpowiedzią na pilną, a niezaspokojoną dotąd potrzebę kompleksowego ujęcia problematyki coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji. Udział dwudziestu autorów, wśród których są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i osoby od lat pracujące w charakterze coacha oraz specjaliści łączący te dwie funkcje, zapewnia uwzględnienie najważniejszych teoretycznych i praktycznych aspektów procesu coachingu. Wszechstronna analiza zjawiska obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: historia, definicje, miejsce coachingu w zarządzaniu organizacją; charakterystyka profesjonalnego coacha - cechy, kompetencje, metody i narzędzia pracy; przebieg procesu - zawieranie kontraktu i budowanie relacji z klientem; psychologiczne aspekty procesu coachingu; metody pomiaru efektów oraz funkcja i rodzaje superwizji; etyczne uwarunkowania pracy coacha. Kompleksowe ujęcie tematu uzupełniają opisy przypadków pochodzące z doświadczeń coachów działających na polskim rynku. Książka jest więc cennym źródłem wiedzy dla menedżerów wszystkich szczebli, pracowników działów personalnych, studentów zarządzania, a także dla osób pracujących w charakterze coacha lub pragnących podjąć taką działalność.

18.05.2009

Coaching


Coaching
Prowadź swoją drużynę ku zwycięstwu
Ken Blanchard, Don Shula

ISBN 978-83-61040-93-4
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2009
Wydanie I
Stron 224

Spis treści (tematy główne):
Sekret pierwszy: Wierność przekonaniom. Sekret drugi: Nieustanne uczenie się. Sekret trzeci: Reagowanie na zmiany sytuacji. Sekret czwarty: Konsekwencja w działaniu. Sekret piąty: Uczciwość. Karta wyników.

Kilka słów z okładki książki:
Czy twoi podwładni w pełni wykorzystują swój potencjał? Czy twój zespół - być może jest to grupa pracowników, grupa studentów, a może twoja rodzina - wspina się na wyżyny swoich możliwości? Jak prowadzić zespół drogą do sukcesu? Jak motywować zawodników do ciężkiego treningu? Jak doprowadzać do sytuacji, w której pracownicy w pełni będą wykorzystywać swój potencjał? Dwaj mistrzowie coachingu zdradzają nam sekrety sukcesu, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Każdy z nas w pewnych chwilach staje się dla innych coachem, nie tylko w biznesie czy na boisku. Polecam tę książkę wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie.