01.04.2010

Coaching, czyli wspieranie rozwoju


Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników
99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu
Jutta Kreyenberg

ISBN 978-83-61655-34-3
Wydawnictwo BC.edu
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 179

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu. Mapa coachingowej dżungli - od kariery po coaching szczęścia. Warunki ramowe dla coachingu kadry kierowniczej. Kształtowanie procesu coachingowego. Skrzynka narzędziowa - skuteczne interwencje coachingowe. Uwaga! Pułapka! - co sprawia, że coaching ponosi klęskę. Zapewnienie sukcesu coachingu. Coaching indywidualny z punktu widzenia coachee. Autocoaching lub syndrom Münchhausena. Coaching zespołowy - gdy klientem staje się team.

Kilka słów z okładki książki:
Poszukujecie kryteriów, które powiedzą wam, czy możecie sami prowadzić coaching pracowników, czy musicie sięgnąć po pomoc profesjonalnego coacha? A może zastanawiacie się, czy sami nie powinniście poddać się temu procesowi? Coaching często postrzega się nieomal jako cudowną broń pomocną w rozwoju osobistym. Jednak co rzeczywiście kryje się pod tym pojęciem? Książka "Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników. 99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu" w sposób praktyczny pokaże wam - jako menedżerom prowadzącym coaching - jak wyjaśnić warunki ramowe coachingu pracowników i skutecznie kształtować ten proces. Poznacie użyteczne i skuteczne metody, nauczycie się pomocnych interwencji oraz dowiecie się, jak unikać pułapek i zapewnić sukces działań w ramach coachingu. Temat naświetlono z perspektywy różnych ról: menedżera będącego trenerem swoich pracowników, zleceniodawcy coachingu oraz samego coachee (osoby poddawanej coachingowi).