27.05.2010

Menedżer coachem


Menedżer coachem
Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty
Olga Rzycka
współpraca Wiesław Porosło

ISBN 978-83-7526-705-1
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2010
Wydanie I
Stron 312

Spis treści (tematy główne):
Grunt. Poglądowe wprowadzenie. Miejsce coachingu we współczesnym świecie biznesu. Fundamenty. Menedżer i coach. Człowiek. Zmiana. SFA - koncentracja na rozwiązaniach. Dialog. Filary. Relacja. Zaufanie. Przekonania. Emocje i motywacja. Narzędzia. Dach. Proces coachingu. Zagrożenia i wyzwania dla menedżerów stosujących coaching. Rady praktyków. Wskazówki na drogę.

Kilka słów z okładki książki:
Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching i związane z nim umiejętności. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty na partnerskich relacjach. Umiejętność rozmawiania, budowania kultury dialogu, kultury opartej na wzajemnym szacunku, docenianiu i zaufaniu, stanowi bowiem najważniejszy atrybut współczesnego lidera. Książka składa się z czterech części - Grunt, Fundamenty, Filary, Dach - stanowiących metaforyczne nawiązanie do procesu wznoszenia budowli. Udzielono w niej odpowiedzi na następujące pytania: Jak lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami? Jak skuteczniej pracować z ludźmi? Jak uczynić pracowników współodpowiedzialnymi za pomyślność firmy? Jak wykorzystać ich talenty i wiedzę oraz skłonić do rozwoju? Jak pozwolić pracownikom na więcej autonomii, nie tracąc przy tym kontroli ani autorytetu? Dlaczego coaching jest obecnie tak popularny? W czym pomaga postawa menedżera-coacha? Co można zyskać, ucząc się coachingu? Publikacja jest wynikiem kilkuletniej pracy autorów z menedżerami różnych szczebli polskich firm. Stanowi także efekt przemyśleń dotyczących zwiększenia efektywności i satysfakcji z pracy.

26.05.2010

Coaching biznesowy


Coaching biznesowy
Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR
Carol Wilson

ISBN 978-83-61732-96-9
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 328

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu: o tym jak, kto, kiedy i gdzie, czyli coaching biznesowy i przywództwo. Czym jest coaching. Techniki coachingowe. Modele coachingowe. Proces coachingu. Trening coacha. Własna działalność coachingowa. Jak stworzyć kulturę coachingu. Coaching zaawansowany: narzędzia, modele i międzynarodowe strudia przypadków. Narzędzia w coachingu. Studia przypadków. Pytania budujące świadomość. Arkusze robocze. Wzory umów o świadczenie usług coachingowych. Ewaluacja coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Skuteczny coaching może pomóc ludziom i organizacjom osiągnąć ich pełny potencjał, zmierzyć się z wyzwaniami i osiągnąć określone cele. Coaching prowadzi do osobistego i zawodowego rozwoju, poprawia wydajność, wyniki, zwiększa poziom motywacji, a także przyczynia się do wzmocnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. "Coaching biznesowy" jest książką cenną zarówno jako wprowadzenie do coachingu dla osób rozważających zdobycie zawodu coacha lub podjęcie współpracy z coachem, prywatnie bądź zawodowo, jak i źródło odniesienia dla doświadczonych coachów. Jest to praktyczny przewodnik, odpowiadający na pytania: "Co?" i "Jak?" w odniesieniu do coachingu. Podejmuje szereg tematów zarówno z perspektywy osobistej, jak i z perspektywy organizacji oraz wyjaśnia strukturę relacji coachingowej. Książka stanowi kompendium wiedzy o technikach, a także o tych najbardziej znanych i tych najświeższych modelach i narzędziach coachingowych. Zawiera cenne wskazówki dotyczące szkoleń dla coachów, prowadzenia własnej działalności coachingowej oraz planowania sesji coachingowej. Uzupełniona o arkusze robocze, ćwiczenia, formularze oceny efektywności coachingu oraz międzynarodowe studia przypadków, książka ta stanowi kompletne źródło wiedzy o coachingu ukierunkowanym na poprawę efektywności.

24.05.2010

Coaching inteligencji emocjonalnej


Coaching inteligencji emocjonalnej
Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson

ISBN 978-83-264-0057-5
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 269

Spis treści (tematy główne):
Czym jest inteligencja emocjonalna? Czym jest coaching? Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla coachingu. Szybka droga do wydajności i rentowności. Udoskonalanie inteligencji emocjonalnej. Zrozumieć i wykorzystać w praktyce wartości, przekonania i nastawienia. Podstawowe umiejętności coacha. Cele - od wartości do działania. Podstawowe narzędzia coacha. Etyka i najlepsze praktyki coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching i inteligencja emocjonalna to dwa pojęcia, które robią zawrotną karierę. Razem tworzą nową jakość: wyjątkową metodę rozwoju osobistego. "Coaching inteligencji emocjonalnej" zawiera liczne wskazówki pozwalające stosować je w celu doskonalenia własnych umiejętności lub kierowania rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in. spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego; zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność; rozwinąć umiejętności prowadzenia coachingu dla innych osób (np. podwładnych); poznać skuteczne sposoby rozpoznawania emocji i zarządzania nimi; zidentyfikować i - w razie potrzeby - skorygować swoją postawę życiową; nauczyć się wyznaczać cele, których osiąganie daje prawdziwą satysfakcję.