26.01.2011

Coaching. Trening efektywności


Coaching. Trening efektywności
John Whitmore

ISBN 978-83-62343-14-0
Wydawnictwo G+J Gruner+Jahr Polska
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 268

Spis treści (tematy główne):
Zasady coachingu. Czym jest coaching? Menedżer w roli coacha. Natura zmiany. Natura coachingu. Efektywne pytania. Porządek zadawania pytań. Wyznaczanie celów. Czym jest rzeczywistość? Jaki masz wybór? Co zrobisz? Coaching w praktyce. Czym jest efektywność? Nauka i przyjemność. Motywacja oraz wiara w siebie. Coaching zorientowany na sens i znaczenie. Feedback i ocena. Rozwój zespołu. Coachowanie zespołów. Pokonywanie barier coachingu. Liczne korzyści płynące z coachingu. Przywództwo zorientowane na wysoką skuteczność. Wyzwanie dla liderów. Podstawy bycia liderem. Cechy przywództwa. Transformacja poprzez coaching transpersonalny. Inteligencja emocjonalna. Narzędzie psychologii transpersonalnej. Przyszły nacisk coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Książka przełomowa o metodologii coachingu na świecie. Podręcznik Whitmore'a pomoże ci odnaleźć nowe sposoby myślenia o ludziach, zarządzaniu i efektywności. Pamiętaj: coaching koncentruje się na przyszłych możliwościach; celem coacha jest kształtowanie świadomości, odpowiedzialności oraz wiary w siebie; menedżer może być coachem; zadaniem menedżera jest wykonanie zadania i rozwijanie pracowników; jakość pracy i potrzeba rozwoju wymagają coachingu; liderzy zorientowani na przyszłość muszą reprezentować pewne wartości, być wiarygodni, błyskotliwi i uporządkowani oraz mieć wizje i wyznaczony cel.

25.01.2011

Coaching - katalizator rozwoju organizacji


Coaching - katalizator rozwoju organizacji
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-928098-9-0
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 391

Spis treści (tematy główne):
Coaching jako katalizator rozwoju organizacji. Coaching integratywny: rozwój i zastosowanie modelu w prakyce executive coachingu. Alianse, fuzje i przejęcia: podejście coachingu globalnego. Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji. Coaching menedżerski jako element kultury organizacyjnej firmy. Kluczowe wymiary pracy z ludźmi menedżera. Funkcje coachingu w organizacji i dobór coacha. O coachingu, menedżerach, samoświadomości, zadawaniu pytań, nastawieniu na rozwiązania, organizacjach i rozwoju - refleksje coacha. Coaching jako narzędzie rozwijania zespołów. Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych. Integral Coaching w służbie integralnego przywództwa. Teoria integralna, a łączenie różnych aspektów nowoczesnej organizacji. Metafora w coachingu: zasrosowanie metody Clean Coaching w pracy z organizacjami. Przykłady zastosowań coachingu w pracy z organizacjami, liderami, zespołami i jednostkami.

Kilka słów z okładki książki:
Gama tematów zaproponowanych w niniejszej publikacji jest bardzo szeroka - od analizy istoty, funkcji i głównych zasad coachingu oraz jego roli w kształtowaniu kultury organizacyjnej, poprzez problematykę roli coachingu w pracy menedżerów i w procesach różnego rodzaju transformacji, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, aż po bogaty zestaw prezentacji konkretnych procesów coachingowych ukazujących ich założenia, przebieg, trudności i rezultaty. Wspólnym mianownikiem jest tu problematyka organizacji, zarządzania i kierowania. Książka "Coaching - katalizator rozwoju organizacji" z pewnością zainteresuje bardzo szerokie grono odbiorców - osoby, które już zajmują się coachingiem i te, które do jego uprawiania dopiero się przygotowują, menedżerów, pracowników służb kadrowych, studentów oraz wszystkich, którzy interesują się funkcjonowaniem współczesnych organizacji i zachodzącymi w nich zmianami (prof. dr hab. Czesław Szmidt).

24.01.2011

Globalny coaching


Globalny coaching. Podejście zintegrowane
Philippe Rosinski

ISBN 978-83-932452-0-8
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 274

Spis treści (tematy główne):
Podejście globalnego coachingu. System wielu perspektyw. Poprzez coaching w stronę lepszego świata. Odkrywanie sześciu perspektyw. Perspektywa fizyczna - dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną. Perspektywa menedżerska - pobudzanie produktywności i rezultatów. Perspektywa psychologiczna - rozwijanie emocjonalności i relacji. Perspektywa polityczna - budowanie mocy i służby. Perspektywa kulturowa - promowanie różnorodności i kreatywności. Perspektywa duchowa - tworzenie znaczenia i jedności. Łączenie sześciu perspektyw. Wzajemne połączenie. Odkrywanie wewnętrznych bohaterów. Ku jedności poprzez głębokie więzi.

Kilka słów z okładki książki:
Prowokacyjna, ekscytująca i mądra książka. Zawiera przegląd materiału, od psychologii do medycyny, od ekonomii do fizyki, od filozofii do mistycyzmu - i wzywa nas, byśmy otworzyli się na nowe sposoby myślenia. Autor prezentując dobrze opisane przykłady coachingu biznesowego wskazuje, jak obejmowanie wielu perspektyw wzbogaca jakość naszego coachingu i umożliwia naszym klientom zwiększenie swojej skuteczności (prof. Carol Kauffman).

23.01.2011

Coaching międzykulturowy


Coaching międzykulturowy
Philippe Rosinski

ISBN 978-83-932452-1-5
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 347

Spis treści (tematy główne):
Coaching i kultura. Nowa dziedzina coachingu. Integrowanie wymiaru kulturowego. Wykorzystanie różnic kulturowych. Siatka orientacji kulturowych. Jak wykorzystać poczucie władzy. Jak wykorzystać podejście do zarządzania czasem. Jak wykorzystać definicje tożsamości i celu. Jak wykorzystać układy organizacyjne. Jak wykorzystać koncepcje terytorium i granic. Jak wykorzystać wzorce komunikacyjne. Jak wykorzystać sposoby myślenia. Wspieranie podróży ku znakomitym wynikom i większemu spełnieniu. Przeprowadzanie ewaluacji. Określanie celów za pomocą Globalnej Karty Wyników. Podążanie w kierunku złożonych celów głównych. Łączenie różnych dyscyplin, kultur i ludzi. Analiza transakcyjna. Programowanie neurolingwistyczne. Pisemna informacja zwrotna na temat twojego coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Jak wykorzystać potencjał tkwiący w różnicach narodowych, korporacyjnych i zawodowych? "Coaching międzykulturowy" to wybitna książka, prezentująca sposób na wypracowanie nowego rodzaju coachingu, niezbędnego do osiągnięcia doskonałych rezultatów w dzisiejszym wielokulturowym otoczeniu. To wizjonerskie dzieło jest głębokie i praktyczne. Pokazuje, w jaki sposób wykorzystać ludzki potencjał i bogactwo różnorodności kulturowej dla dobra pracowników, klientów, interesariuszy i całego społeczeństwa (Dean O'Hare). "Coaching międzykulturowy" przedstawia nowatorskie wielokulturowe podejście i innowacyjną, globalną perspektywę. Książka ta jest skarbem dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się, jak pomagać ludziom w osiąganiu spełnienia i w odpowiedzialnym rozwoju (Laura Berman Fortgang). Dzięki zintegrowaniu zasad efektywnego coachingu z wiedzą na temat interkulturowości i wrażliwości, książka "Coaching międzykulturowy" będzie służyć wielu coachom indywidualnym i coachom kadry zarządzającej na całym świecie przez wiele lat. Przejrzysta, wnikliwa, praktyczna, wzbogacona doświadczeniem i głębokim humanizmem Rosinskiego przekonuje, że warto łączyć cele osobiste i organizacyjne z celami społeczności i całej planety. Autor skłania nas do myślenia i działania systemowego - globalnie i lokalnie (Michael H.Hoppe).