13.06.2013

Myślenie systemowe w coachingu


Myślenie systemowe w coachingu
red. Katarzyna Ramirez-Cyzio

ISBN 978-83-64018-00-8
Wydawnictwo Pracownia Satysfakcji
Warszawa 2013
Wydanie I
Stron 224

Spis treści (tematy główne):
Myślenie systemowe jako nurt nauki o złożoności. Myślenie systemowe - podstawowe zasady w pracy coacha. A jeśli nic nie jest pewne? - Perspektywa złożoności - nowe wyzwania coachingu. Kiedy różnice rozwijają? Kontekst organizacyjny w coachingu przywództwa - podejście systemowe. Team coaching jako metoda przejścia od myślenia silosowego do myślenia systemowego w organizacji. Leadership coaching w podejściu systemowym. Coaching dla zdecydowanych na zmiany - systemowe porządki w organizacji. BHP pracy coacha. Systemowa jedność.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching, który tworzy system sam w sobie poprzez spójną strukturę (metody, techniki, narzędzia coachingowe) stale się rozwija, rozszerzając swój system o kolejne metody, adaptując kolejne techniki, tworząc nowe narzędzia. Jednym z wielu obszarów nauki wpływającym na rozwój coachingu jest podejście systemowe. Myślenie systemowe to jeden z nurtów współczesnej gałęzi nauki, zwanej nauką o układach złożonych czy nauką o złożoności. Zakres definicyjny samej dziedziny jest równie szeroki, co rozmyty i obejmuje cały wachlarz metod i narzędzi - od prostych poetyckich metafor, poprzez podstawowe zasady cybernetyki, aż do skomplikowanych układów równań matematycznych i symulacji komputerowych. Niezależnie od środków cel pozostaje zawsze ten sam - opisać (a więc zrozumieć) rzeczywistość.

03.06.2013

Ustawienia systemowe w coachingu


Ustawienia systemowe w coachingu
Zasady, praktyka i zastosowanie
John Whittington

ISBN 978-83-936566-0-8
Wydawnictwo Co & Me Publishing
Warszawa 2013
Wydanie I
Stron 222

Spis treści (tematy główne):
Część pierwsza: Zasady. Uniwersalny język systemów. Powrót do początku - źródła i definicje. Teraz jest ten czas. W stronę systemu. Część druga: Ćwiczenia. Zaproszenie - ćwiczenie praktyczne. Tworzenie mapy. Żywe mapy. Odpowiedzi na pytania. Część trzecia: Zastosowanie. Od stołu do warsztatów - zasady i praktyka. Trudne chwile. Pogłębianie twojej praktyki - ćwiczenia i zastosowanie. W stronę coacha. Odpowiedzi na pytania. Wzorce rodzinne.

Kilka słów z okładki książki:
Książka Johna Whittingtona może być odkrywczą lekturą dla coachów zainteresowanych tą metodą pracy. Wydaje mi się, że nie można być w pełni skutecznym coachem, nie pomagając klientowi w uzyskaniu większej świadomości systemów, do których należy. Proces coachingowy klienta musi obejmować działanie systemu. Zasady i ćwiczenia opisywane w tej książce są dobrym praktycznym punktem startu dla coachów, chcących włączyć podejście systemowe do swojej pracy (David Clutterbuck). Lektura tej książki oferuje czytelnikowi doświadczenie przynajmniej w dwóch wymiarach. Pierwszy to uporządkowany zbiór informacji i przykładów, wyjaśniający i obrazujący wartość podejścia systemowego w zarządzaniu organizacją. Jest to szczególnie cenne dla sympatyków "eko-systemu" jako metafory organizacji. Drugi wymiar ma charakter transcendentalny. Po każdych kilku wersach przenosiłam się w świat systemów - tych, w których sama uczestniczę oraz systemów moich klientów. Nie były to jedynie wyobrażenia. Nie wiadomo kiedy znajdowałam się w nadświadomości systemu, postrzegając go i obserwując z tego właśnie miejsca. Połączenie obu perspektyw wraz z dostępem do narzędzi, których obfitością John tak szczodrze się dzieli, dobrze nas wyposaża do pracy z własnymi systemami, systemami klientów i organizacji, umożliwiając tym samym rozwijanie warsztatu coacha (Joanna Flanagan). Moc coachingu jako dziedziny interdyscyplinarnej płynie ze świadomego czerpania inspiracji z wielu źródeł. Książka Johna Wittingtona jest przykładem tego, jakie bogactwo można odkryć na pograniczu dyscyplin. Połączenie systemowego podejścia do coachingu z praktykami konstelacyjnymi pozwala nam zobaczyć, zrozumieć, nazwać, uznać i transformować swoje miejsce i siebie, a poprzez to systemy, z którymi jesteśmy połączeni. Przetestowałam na sobie narzędzia, tak klarownie opisane w tej książce - poznałam ich działanie i mogę teraz świadomie proponować ich użycie klientom podczas sesji coachingowych. Lektura tej pozycji pozwoli profesjonalnym coachom lepiej zrozumieć działanie procesów i głębokich sił w relacjach z innymi ludźmi, a zastosowanie opisanych technik w sesjach z klientami umożliwi poszerzanie ich świadomości i doświadczenie kontaktu z wewnętrzną prawdą, która bywa zapisana w sercu i w ciele, a nie zawsze w świadomym umyśle. Warto ją odkrywać (Lidia D. Czarkowska).