13.06.2013

Myślenie systemowe w coachingu


Myślenie systemowe w coachingu
red. Katarzyna Ramirez-Cyzio

ISBN 978-83-64018-00-8
Wydawnictwo Pracownia Satysfakcji
Warszawa 2013
Wydanie I
Stron 224

Spis treści (tematy główne):
Myślenie systemowe jako nurt nauki o złożoności. Myślenie systemowe - podstawowe zasady w pracy coacha. A jeśli nic nie jest pewne? - Perspektywa złożoności - nowe wyzwania coachingu. Kiedy różnice rozwijają? Kontekst organizacyjny w coachingu przywództwa - podejście systemowe. Team coaching jako metoda przejścia od myślenia silosowego do myślenia systemowego w organizacji. Leadership coaching w podejściu systemowym. Coaching dla zdecydowanych na zmiany - systemowe porządki w organizacji. BHP pracy coacha. Systemowa jedność.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching, który tworzy system sam w sobie poprzez spójną strukturę (metody, techniki, narzędzia coachingowe) stale się rozwija, rozszerzając swój system o kolejne metody, adaptując kolejne techniki, tworząc nowe narzędzia. Jednym z wielu obszarów nauki wpływającym na rozwój coachingu jest podejście systemowe. Myślenie systemowe to jeden z nurtów współczesnej gałęzi nauki, zwanej nauką o układach złożonych czy nauką o złożoności. Zakres definicyjny samej dziedziny jest równie szeroki, co rozmyty i obejmuje cały wachlarz metod i narzędzi - od prostych poetyckich metafor, poprzez podstawowe zasady cybernetyki, aż do skomplikowanych układów równań matematycznych i symulacji komputerowych. Niezależnie od środków cel pozostaje zawsze ten sam - opisać (a więc zrozumieć) rzeczywistość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Przeczytaj - Zasady BC - przed wpisaniem swojego komentarza.
Dziękujemy. Zespół Biblioteki Coacha :-)