21.12.2014

Coaching narzędziowy


Coaching narzędziowy
Wojciech Haman, Jerzy Gut

ISBN 978-83-283-0206-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2014
Wydanie I
Stron 162

Spis treści (tematy główne):
O potrzebie coachingu. Dlaczego chcemy pokazać, że prowadzenie coachingu może być proste i łatwe? Dla kogo napisaliśmy tę książkę? Czym jest praktyczny coaching narzędziowy? Filozofia i mechanizmy coachingu narzędziowego. Jak radzić sobie z nerwicą, stosując coaching narzędziowy? Czym jest nerwica, której wszyscy podlegamy? Coaching jako forma pomocy. Jak pomagać naturalnie i po ludzku? Coaching wdrażany z inicjatywy szefa, czyli pańskie oko konia tuczy. Czym jest standard handlowy lub szefowski? Kiedy warto dać podwładnym „kamizelkę ratunkową”? Coaching narzędziowy - mity i szanse. Dylematy szefa w roli coacha. Procedura coachingu narzędziowego. Etapy coachingu narzędziowego. Orientacyjna mapa działania, aby było łatwiej. Krok pierwszy: Przekazywanie zespołowi decyzji o wdrożeniu coachingu. Krok drugi: Umowa z podwładnym. Rola coacha i ustalenie celów. Krok trzeci: Obserwacja pracy podwładnego. Krok czwarty: Informacje zwrotne o atutach i rezerwach. Krok piąty: Wybór obszaru do rozwoju i pomysły nowych zachowań. Krok szósty: Trening nowych tekstów i zachowań. Pracujesz na sukces swojego podopiecznego. Krok siódmy: Zakończenie coachingu czyli ważne pytania i umowa. Podsumowanie. Wszyscy jesteśmy coachami. Kilka zapisów sesji coachingowych. Coaching rodzicielski. Koleżeński coaching zawodowy dotyczący współpracy wewnątrz firmy. coaching handlowy w relacji szef-podwładny. Coaching szefowski. Jak doglądać i doskonalić standardy pracy podległej kadry kierowniczej w relacji z podwładnymi?

Kilka słów z okładki książki:
Wielu szefom coaching wciąż kojarzy się z wiedzą tajemną dla wybranych lub czymś trudnym i skomplikowanym. Wielu podwładnych, którzy podlegają coachingowi, traktuje go jako kolejne narzędzie oceny i presji na wyniki.

Autorzy książki rozprawiają się z tymi mitami i stereotypami. Pokazują, że metoda coachingu narzędziowego jest prostą i naturalną procedurą rozwoju nowych umiejętności, której można używać w każdej relacji - zawodowej i osobistej. Stoją za tym głęboka wiara i przeświadczenie, że tylko trening nowego zachowania i użycie nowego narzędzia mogą doprowadzić do prawdziwej zmiany. Coaching narzędziowy daje możliwość wyboru i pomaga uwolnić się od neurotycznych przymusów. Pozwala wypracować nowy sposób działania, a nie ogranicza się do dobrych rad i refleksji. Tej metody można używać w sposób naturalny w roli szefa, rodzica, nauczyciela czy przyjaciela.

17.12.2014

Winnetou, czyli krótki przewodnik po coachingu


Winnetou, czyli krótki przewodnik po coachingu
Artur Tołłoczko

ISBN 978-83-7900-287-0
Wydawnictwo Psychoskok
Konin 2014
Wydanie I
Stron 68

Spis treści (tematy główne):
Po co mi ten coaching? Czy ja chcę z nim rozmawiać? Kontrakt. O czym będziemy rozmawiać? Znowu ten cel? Rzeczywistość. Wartości. Kierunek, czyli co mogę zrobić. Wybór. Wizja, czyli już to mam! Ekologia, czyli jak będę z tym żyć. Zasoby i przeszkody. Jak to zrobię? Kiedy to zrobię? Świętujemy sukces. Gdy nie ma celu. Podsumujmy. Kim jestem? Metafora i profil osobowości. Złożony profil osobowości RP4.

Kilka słów z okładki książki:
Historia, którą zaraz zaczniesz czytać w sposób niezwykle prosty i klarowny, bez zbędnych słów wyjaśnia istotę coachingu. Ciekawa jest także forma, ponieważ jest to syntetyczny zapis hipotetycznej sesji coachingowej. Winnetou powiedział kiedyś, że przyszłość jest jak książka, której jeszcze dotychczas nie czytaliśmy. Coaching dotyczy w dużej mierze właśnie przyszłości, tej której nikt z nas nie zna.

05.11.2014

Coaching


Coaching
Tajemniczy dar kosmitów dla ludzkości
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-937524-2-3
Wydawnictwo Coach & Couch Autobus i Kanapa
Zambrów 2014
Wydanie I
Stron 175

Spis treści (tematy główne):
Kosmita. Przekonania, czyli myśloklopsy. Melancholia - radość. Rozczarowanie - inspiracja. Frustracja - odpowiedzialność. Hipokryzja - prawdomówność. Nawyki i nałogi - wolność. Pochlebcy - przyjaciele. Optymizm. Pytania graniczne.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching? Co to jest ten "coaching"? Czego to ludzie nie wymyślą i jeszcze ta obca nazwa, że niby amerykańskie? Tymczasem coach to przecież trener. Trening jest naturalny, prosty, ludzki, choć także kosmiczny, nowatorski jak NASA albo CERN. Czasem mówisz: "To trudne", "Nie da się", no właśnie to najlepszy moment, żeby zajrzeć do środka tej książki. Dzięki rysunkom i poczuciu humoru autora odkryjesz łatwy i przyjemny sposób na codzienne troski. Pierwszy z nich to dystans, drugi to humor, trzeci to rzecz jasna coaching.

22.10.2014

Menedżer jako coach


Menedżer jako coach
Nowoczesny styl zarządzania
Andrew Gilbert, Jenny Rogers, Karen Whittleworth

ISBN 978-83-7489-569-9
Wydawnictwo GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Sopot 2014
Wydanie I
Stron 280

Spis treści (tematy główne):
Trudno jest być szefem. Co nam przeszkadza: półprawdy i mity. Jak coaching pomaga rozwiązywać problemy w dziedzinie zarządzania. Nastawienie coachingowe. Umiejętność słuchania. Zadawanie pytań i udzielanie informacji zwrotnej. Prowadzenie rozmowy coachingowej. OSKAR w akcji. OSKAR w firmie. Tworzenie kultury coachingowej. Co cię powstrzymuje?

Kilka słów z okładki książki:
Autorzy książki prezentują zupełnie nowe podejście do roli menedżera. Opiera się ono na umiejętnym stosowaniu zasady złotego środka: zarządzaj i motywuj. Dobry menedżer jest nie tylko wymagającym przełożonym, ale również godnym zaufania mentorem. Autorzy w przystępny sposób tłumaczą, jak przełożyć podstawowe zasady coachingu na relacje przełożony-podwładny. Dzięki temu nie tylko poprawisz wyniki firmy i staniesz się skuteczniejszym liderem, ale także pozytywnie wpłyniesz na swoich pracowników, zyskując ich szacunek i zaangażowanie w pracę.

07.10.2014

Coaching dla zwycięzców


Coaching dla zwycięzców
Jack Canfield, Peter Chee

ISBN 978-83-7818-556-7
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2014
Wydanie I
Stron 296

Spis treści (tematy główne):
Zasady coachingu. Serce coacha. Duch coachingu. Wzajemne relacje i zaufanie. Zadawanie pytań i zaciekawienie. Słuchanie i intuicja. Informacje zwrotne i świadomość. Sugestie i uproszczenia. Cele i plany działania. Odpowiedzialność i osiągnięcia. Model coachingu sytuacyjnego. Umysł coacha. Sześć paradygmatów coachingu sytuacyjnego. Techniki coachingowe najlepszych. Energia coacha. Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za rezultaty. Budowanie poczucia własnej wartości i usuwanie przeszkód. Sprecyzowanie celu życiowego i wizji. Wyznaczanie właściwych celów. Wizualizacja i afirmacje dotyczące pożądanych rezultatów. Planowanie i podjęcie konsekwentnych działań. Poleganie na informacjach zwrotnych, procesie uczenia się i okazywanie wytrwałości, tak aby czerpać jak najwięcej korzyści. Korzystanie z prawa przyciągania i świętowanie sukcesów. Urzeczywistnianie marzeń i osiąganie trudnych celów. 

Kilka słów z okładki książki:
Wspaniały coach żywi w głębi serca silne przekonanie, że każdy człowiek jest wartościową jednostką obdarzoną wyjątkowymi uzdolnieniami i potencjałem, by osiągnąć wielkość. Na tym założeniu opiera się ten poradnik (…). W tym podręczniku krok po kroku  autorzy wyjaśniają, jak pielęgnować w sobie i innych trzy sfery - serce, umysł, energię - niezbędne, by osiągnąć doskonałość w coachingu - i nie tylko.

Książka jest prawdziwą kopalnią poruszających historii osobistych, fascynujących studiów przypadków, przykładów rozmów i pytań coachingowych oraz gotowych do użytku narzędzi, które umożliwią ci osiągnięcie mistrzostwa w tej dziedzinie. Nauczysz się też sześciu paradygmatów coachingu sytuacyjnego, poznasz niezwykłą skuteczność technik najlepszych coachów i dowiesz się, jak urzeczywistnić marzenia i osiągnąć trudne cele. Potrzebujesz wyłącznie serca, umysłu i energii, żeby doprowadzić swój zespół do przełomowych sukcesów.

13.08.2014

Coaching, kreatywność, zabawa


Coaching, kreatywność, zabawa
Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-246-9701-4
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2014
Wydanie I
Stron 280

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Firewall. Równowaga. Odpowiedzialność. Pragnienie bezpieczeństwa. Baw się i kochaj. Naturalność. Dla kogo? Metoda. Semantyka ogólna. Zapraszam do zabawy. Zjawisko szukania. Przepływ, czyli flow. Kryteria przepływu. Zabawa przynosi pożytek. Kierunek i cel zabawy. Coaching. Kim jest coach? Coaching jako proces. Narzędzia coachingu. Archetypy i symbole. Symbole i memy. Archetypy. Rodzaje uważności. Czym jest nieświadomość. Osobowość i jej symboliczny kontekst. Obrony osobowości. Projekcje i oceny. Zawieszenie oceny. Znaczenie obron w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Kreatywność. Strefa nie do pomyślenia. Homo consonum, kreatywny człowiek w harmonii. Wizualizacje. Metafory. Gry i zabawy. Jak rozpocząć i zakończyć grę? Zabawy indywidualne, w parze lub w małej grupie. Zabawy i gry w większych grupach.

Kilka słów z okładki książki:
Narzędzia stosowane podczas typowego treningu coachingowego są nieco podobne do tych, które zawiera skrzynka domowego majsterkowicza - z założenia pożyteczne, mogą służyć szczytnym celom, jak na przykład budowa karmnika dla ptaków czy naprawa popsutego krzesła. Zdarza się jednak, że źli ludzie, albo nawet ludzie dobrzy, lecz zdenerwowani i zdesperowani, wykorzystują je w niecnych celach - by coś popsuć albo kogoś skrzywdzić. W coachingu jest podobnie - pozytywny z założenia trening, jeśli jest prowadzony z negatywnym nastawieniem albo przez mało wprawnego coacha, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Do tego zmęczy nas, unieszczęśliwi i odbierze radość dążenia do samorozwoju. Przecież samorozwój to ciężka praca! - powiesz. Od początku uczy się nas, że bez pracy nie ma kołaczy, że musi boleć, że tylko w ciężkim znoju osiągniemy cel. Tylko co dalej? Ludzie, którzy wdrapali się na ten mityczny szczyt góry, mówią często, iż teraz w ich życiu zapanowała pustka. Chyba nie o to ci chodzi, prawda? A gdyby nie trzeba było osiągać celu, ale można było wciąż do niego dążyć? A gdyby ciężką pracę można było zamienić w zabawę i osiągnąć ten sam rozwojowy cel, a nawet więcej? W dodatku w sposób bezpieczny, za pomocą narzędzi, które na pewno nikogo nie skrzywdzą, za to każdemu uprzyjemnią życie, pracę, samopoznanie? Spróbuj! Tylko stan zabawy daje dostatecznie dużo energii, by zmieniać swoje życie bez wysiłku.

09.05.2014

Kompetencje coachingowe nauczycieli


Kompetencje coachingowe nauczycieli
Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole
Wiesława Krysa, Lilianna Kupaj

ISBN 978-83-264-3257-6
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 183

Spis treści (tematy główne):
Zawieranie kontraktu z klasą i indywidualnymi uczniami. Współtworzenie i utrzymywanie relacji z grupą i indywidualnymi uczniami. Wspieranie w osiąganiu celów. Komunikacja coachingowa. Umiejętność rozpoznawania stylów myślenia ucznia. Umiejętność udzielania rozwijającej informacji zwrotnej oraz docenianie wysiłków ucznia. Zarządzanie emocjami nauczyciela i emocjami ucznia. Obecność coachingowa. Umiejętność rozwijania potencjału ucznia.

Kilka słów z okładki książki:
Książka szeroko omawia zagadnienia kompetencji coachingowych, dostosowując je do specyfiki codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela. W opracowaniu zawarto m.in: nowatorskie sposoby rozwijania problemów związanych z dysgrafią, dysortografią, a także trudnymi relacjami nauczyciel-uczeń; nowy model prowadzenia lekcji 4MAT według Bernice McCarthy; wskazówki dotyczące rozpoznawania stylów uczenia się; metodykę i formy udzielania pozytywnej informacji zwrotnej; gotowe formularze i inne praktyczne narzędzia. Autorki publikacji bazują na sytuacji współczesnej szkoły oraz trwających przemianach cywilizacyjnych, a także opierają się na autentycznych zdarzeniach społeczno-edukacyjnych. Prezentują innowacyjne rozwiązania zaimplementowane do zajęć szkolnych, nadające się do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach ich edukacji. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, coachów, trenerów, a także rodziców i uczniów, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii oraz studiów podyplomowych na kierunku coaching.

23.03.2014

Coaching transformacyjny


Coaching transformacyjny jako droga ku synergii
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-7561-306-3
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 269

Spis treści (tematy główne):
Refleksje teoretyczne. Jak przejść od słabości stylu twardego do siły stylu miękkiego? Coaching w organizacji: coaching a zarządzanie. Superwizja w coachingu - kluczowy proces transformacji coacha, klienta i organizacji. Proinnowacyjność jako potencjał do rozwoju oraz strategia działania. Modele do pracy coachingowej. Transformacja w coachingu, aby stawać się sobą - inspiracje z psychologii zorientowanej na proces oraz model Homo Creator. Dialog jako narzędzie rozwoju coachingowej kultury organizacyjnej. Mistrzostwo osobiste oraz zespoły uczące się. Wykorzystanie Modelu Znaczenia Pracy Zawodowej w coachingu kariery. Coaching transformacyjny z zastosowaniem analizy grafologicznej. mBraining - trzy inteligencje autentycznego przywództwa. Przykłady zastosowań coachingu. Wyzwania coachingu transformacyjnego dla pokolenia Y - jak wspierać synergię pokoleń. Team coaching w procesie budowania kultury innowacyjności. Zastosowanie coachingu grupowego w procesie transformacji konfliktu. Władza i wpływ w kluczowych relacjach biznesowych.

Kilka słów z okładki książki:
Wspólnym motywem przewodnim tekstów zebranych w tym tomie jest transformacyjna rola coachingu. Łączy je różnorodna w swoich źródłach refleksja nad praktyką coachingu jako narzędziem zmiany osobistej. Zaprezentowane zostały tu różne paradygmaty i modele coachingu w działaniu oraz kilka studiów przypadków z własnej praktyki autorów. Wielość przedstawionych podejść koncepcyjnych, od psychologii zorientowanej na proces aż do grafologii, daje ciekawy obraz rozległości i transdyscyplinarnego charakteru dziedziny coachingu. Ta wielość ma też zaletę wynikającą z cybernetycznego prawa koniecznej różnorodności - poszerzając repertuar metod, metafor i ram dla coachingu, zwiększamy możliwości zmiany. Autorów i redaktora tomu interesuje różnorodność prowadząca do synergii, większej skuteczności i samoświadomości, również samoświadomości zawodowej coacha (Adam Skibiński).

15.03.2014

Fundamenty coachingu


Fundamenty coachingu
Neurobiologia a skuteczna praktyka
Linda J. Page, David Rock

ISBN 978-83-936566-1-5
Wydawnictwo Co & Me Publishing
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 557

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Jak brzmią pytania. Kim jesteśmy. Fundament - ontologia. Filar - osadzenie społeczne. Platforma neurobiologiczna - uważność. Jak być zdrowym. Fundament - zdrowie. Filar - optymalizacja rezultatów. Platforma neurobiologiczna - neuroplastyczność. Dlaczego robimy to, co robimy. Fundament - psychologia. Filar - aktywowanie umysłu. Platforma neurobiologiczna - poznanie. Jak możemy poczuć się lepiej. Fundament - psychoterapia. Filar - akcentowanie pozytywów. Platforma neurobiologiczna - emocje. Jak możemy współpracować. Fundament - zarządzanie. Filar - przywództwo. Platforma neurobiologiczna - neuroprzywództwo. Podsumowanie. Co my tutaj robimy.

Kilka słów z okładki książki:
Książka "Fundamenty coachingu" to niezwykle ciekawy i zwięzły przegląd najważniejszych podstaw naukowych i teoretycznych coachingu, ze wskazaniem na ich praktyczne zastosowanie w pracy coacha. Ale co najważniejsze - każdy aspekt omawiany jest w nawiązaniu do najnowszych badań nad mózgiem. Dowiadujemy się zatem i sprawdzamy, co skutecznie działa i dlaczego! Inspirująca i wartościowa lektura nie tylko dla osób zajmujących się coachingiem zawodowo, ale dla wszystkich liderów nowych czasów. Jak twierdzą autorzy - a my zaczynamy obserwować w firmach to zjawisko - w zarządzaniu następuje zmiana paradygmatu w kierunku neuroprzywództwa. Skuteczny menedżer staje się coachem dla swojego zespołu. W tej książce znajdzie zarówno potrzebną wiedzę, jak i praktyczne przykłady jej zastosowania (Agnieszka Kasprzycka).