23.03.2014

Coaching transformacyjny


Coaching transformacyjny jako droga ku synergii
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-7561-306-3
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 269

Spis treści (tematy główne):
Refleksje teoretyczne. Jak przejść od słabości stylu twardego do siły stylu miękkiego? Coaching w organizacji: coaching a zarządzanie. Superwizja w coachingu - kluczowy proces transformacji coacha, klienta i organizacji. Proinnowacyjność jako potencjał do rozwoju oraz strategia działania. Modele do pracy coachingowej. Transformacja w coachingu, aby stawać się sobą - inspiracje z psychologii zorientowanej na proces oraz model Homo Creator. Dialog jako narzędzie rozwoju coachingowej kultury organizacyjnej. Mistrzostwo osobiste oraz zespoły uczące się. Wykorzystanie Modelu Znaczenia Pracy Zawodowej w coachingu kariery. Coaching transformacyjny z zastosowaniem analizy grafologicznej. mBraining - trzy inteligencje autentycznego przywództwa. Przykłady zastosowań coachingu. Wyzwania coachingu transformacyjnego dla pokolenia Y - jak wspierać synergię pokoleń. Team coaching w procesie budowania kultury innowacyjności. Zastosowanie coachingu grupowego w procesie transformacji konfliktu. Władza i wpływ w kluczowych relacjach biznesowych.

Kilka słów z okładki książki:
Wspólnym motywem przewodnim tekstów zebranych w tym tomie jest transformacyjna rola coachingu. Łączy je różnorodna w swoich źródłach refleksja nad praktyką coachingu jako narzędziem zmiany osobistej. Zaprezentowane zostały tu różne paradygmaty i modele coachingu w działaniu oraz kilka studiów przypadków z własnej praktyki autorów. Wielość przedstawionych podejść koncepcyjnych, od psychologii zorientowanej na proces aż do grafologii, daje ciekawy obraz rozległości i transdyscyplinarnego charakteru dziedziny coachingu. Ta wielość ma też zaletę wynikającą z cybernetycznego prawa koniecznej różnorodności - poszerzając repertuar metod, metafor i ram dla coachingu, zwiększamy możliwości zmiany. Autorów i redaktora tomu interesuje różnorodność prowadząca do synergii, większej skuteczności i samoświadomości, również samoświadomości zawodowej coacha (Adam Skibiński).

15.03.2014

Fundamenty coachingu


Fundamenty coachingu
Neurobiologia a skuteczna praktyka
Linda J. Page, David Rock

ISBN 978-83-936566-1-5
Wydawnictwo Co & Me Publishing
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 557

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Jak brzmią pytania. Kim jesteśmy. Fundament - ontologia. Filar - osadzenie społeczne. Platforma neurobiologiczna - uważność. Jak być zdrowym. Fundament - zdrowie. Filar - optymalizacja rezultatów. Platforma neurobiologiczna - neuroplastyczność. Dlaczego robimy to, co robimy. Fundament - psychologia. Filar - aktywowanie umysłu. Platforma neurobiologiczna - poznanie. Jak możemy poczuć się lepiej. Fundament - psychoterapia. Filar - akcentowanie pozytywów. Platforma neurobiologiczna - emocje. Jak możemy współpracować. Fundament - zarządzanie. Filar - przywództwo. Platforma neurobiologiczna - neuroprzywództwo. Podsumowanie. Co my tutaj robimy.

Kilka słów z okładki książki:
Książka "Fundamenty coachingu" to niezwykle ciekawy i zwięzły przegląd najważniejszych podstaw naukowych i teoretycznych coachingu, ze wskazaniem na ich praktyczne zastosowanie w pracy coacha. Ale co najważniejsze - każdy aspekt omawiany jest w nawiązaniu do najnowszych badań nad mózgiem. Dowiadujemy się zatem i sprawdzamy, co skutecznie działa i dlaczego! Inspirująca i wartościowa lektura nie tylko dla osób zajmujących się coachingiem zawodowo, ale dla wszystkich liderów nowych czasów. Jak twierdzą autorzy - a my zaczynamy obserwować w firmach to zjawisko - w zarządzaniu następuje zmiana paradygmatu w kierunku neuroprzywództwa. Skuteczny menedżer staje się coachem dla swojego zespołu. W tej książce znajdzie zarówno potrzebną wiedzę, jak i praktyczne przykłady jej zastosowania (Agnieszka Kasprzycka).