21.12.2014

Coaching narzędziowy


Coaching narzędziowy
Wojciech Haman, Jerzy Gut

ISBN 978-83-283-0206-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2014
Wydanie I
Stron 162

Spis treści (tematy główne):
O potrzebie coachingu. Dlaczego chcemy pokazać, że prowadzenie coachingu może być proste i łatwe? Dla kogo napisaliśmy tę książkę? Czym jest praktyczny coaching narzędziowy? Filozofia i mechanizmy coachingu narzędziowego. Jak radzić sobie z nerwicą, stosując coaching narzędziowy? Czym jest nerwica, której wszyscy podlegamy? Coaching jako forma pomocy. Jak pomagać naturalnie i po ludzku? Coaching wdrażany z inicjatywy szefa, czyli pańskie oko konia tuczy. Czym jest standard handlowy lub szefowski? Kiedy warto dać podwładnym „kamizelkę ratunkową”? Coaching narzędziowy - mity i szanse. Dylematy szefa w roli coacha. Procedura coachingu narzędziowego. Etapy coachingu narzędziowego. Orientacyjna mapa działania, aby było łatwiej. Krok pierwszy: Przekazywanie zespołowi decyzji o wdrożeniu coachingu. Krok drugi: Umowa z podwładnym. Rola coacha i ustalenie celów. Krok trzeci: Obserwacja pracy podwładnego. Krok czwarty: Informacje zwrotne o atutach i rezerwach. Krok piąty: Wybór obszaru do rozwoju i pomysły nowych zachowań. Krok szósty: Trening nowych tekstów i zachowań. Pracujesz na sukces swojego podopiecznego. Krok siódmy: Zakończenie coachingu czyli ważne pytania i umowa. Podsumowanie. Wszyscy jesteśmy coachami. Kilka zapisów sesji coachingowych. Coaching rodzicielski. Koleżeński coaching zawodowy dotyczący współpracy wewnątrz firmy. coaching handlowy w relacji szef-podwładny. Coaching szefowski. Jak doglądać i doskonalić standardy pracy podległej kadry kierowniczej w relacji z podwładnymi?

Kilka słów z okładki książki:
Wielu szefom coaching wciąż kojarzy się z wiedzą tajemną dla wybranych lub czymś trudnym i skomplikowanym. Wielu podwładnych, którzy podlegają coachingowi, traktuje go jako kolejne narzędzie oceny i presji na wyniki.

Autorzy książki rozprawiają się z tymi mitami i stereotypami. Pokazują, że metoda coachingu narzędziowego jest prostą i naturalną procedurą rozwoju nowych umiejętności, której można używać w każdej relacji - zawodowej i osobistej. Stoją za tym głęboka wiara i przeświadczenie, że tylko trening nowego zachowania i użycie nowego narzędzia mogą doprowadzić do prawdziwej zmiany. Coaching narzędziowy daje możliwość wyboru i pomaga uwolnić się od neurotycznych przymusów. Pozwala wypracować nowy sposób działania, a nie ogranicza się do dobrych rad i refleksji. Tej metody można używać w sposób naturalny w roli szefa, rodzica, nauczyciela czy przyjaciela.

17.12.2014

Winnetou, czyli krótki przewodnik po coachingu


Winnetou, czyli krótki przewodnik po coachingu
Artur Tołłoczko

ISBN 978-83-7900-287-0
Wydawnictwo Psychoskok
Konin 2014
Wydanie I
Stron 68

Spis treści (tematy główne):
Po co mi ten coaching? Czy ja chcę z nim rozmawiać? Kontrakt. O czym będziemy rozmawiać? Znowu ten cel? Rzeczywistość. Wartości. Kierunek, czyli co mogę zrobić. Wybór. Wizja, czyli już to mam! Ekologia, czyli jak będę z tym żyć. Zasoby i przeszkody. Jak to zrobię? Kiedy to zrobię? Świętujemy sukces. Gdy nie ma celu. Podsumujmy. Kim jestem? Metafora i profil osobowości. Złożony profil osobowości RP4.

Kilka słów z okładki książki:
Historia, którą zaraz zaczniesz czytać w sposób niezwykle prosty i klarowny, bez zbędnych słów wyjaśnia istotę coachingu. Ciekawa jest także forma, ponieważ jest to syntetyczny zapis hipotetycznej sesji coachingowej. Winnetou powiedział kiedyś, że przyszłość jest jak książka, której jeszcze dotychczas nie czytaliśmy. Coaching dotyczy w dużej mierze właśnie przyszłości, tej której nikt z nas nie zna.