23.10.2015

Nowy coaching biznesowy


Nowy coaching biznesowy
Przewodnik po najlepszych praktykach
Carol Wilson

ISBN 978-83-7746-817-3
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2015
Wydanie II
Stron 513

Spis treści (tematy główne):
Coaching biznesowy - podstawy. Co to jest coaching? Różnice między coachingiem, terapią, doradztwem, mentoringiem i konsultingiem. Od nakazów do ich braku. Ograniczające przekonania. Neurobiologia a coaching. Kształtowanie kultury coachingowej w organizacjach. Istota kultury coachingowej. Dziesięć kroków do stworzenia kultury coachingowej. Coaching w rzeczywistości biznesowej. Szkolenie trenerów w miejscu pracy. Przywództwo coachingowe. Coaching interkulturowy. Coaching w szkołach. Coaching dla organizacji Crisis at Christmas. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i wartość wspólna. Ponowne zbliżenie biznesu i społeczeństwa. Agresja w miejscu pracy. Odporność przywódcy. superwizja coachingowa z perspektywy biznesowej. ROI: pomiary zwrotu z inwestycji w coaching. Umiejętności trenerów i menedżerów. Słuchanie. Odzwierciedlanie, podsumowywanie i wyjaśnianie. Zadawanie pytań. Protokół przyzwolenia. Model coachingowy GROW. Model EXACT. Coachingowe podejście do wyznaczania celów. Informacja zwrotna w coachingu. Coaching - spojrzenie na strukturę. Planowanie i weryfikacja działań. Przybornik coacha - dalszy rozwój zawodowy. Czysty język Davida Grove’a. Wiedza emergentna Davida Grove’a. Coaching transpersonalny. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Coaching systemowy. analiza transakcyjna i model OK Corral. Ocena 360 stopni. Model inteligencji emocjonalnej Reuvena Bar-Ona. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (BarOn EQ-i). Porozumienie bez przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga. Przywództwo sytuacyjne. Kouzes i Posner. Wyzwania przywództwa. Cultural Transformation Tools. Wewnętrzna gra. Środowisko sprzyjające myśleniu według Nancy Kline. Appreciative Inquiry. Uważność. Model sześciu etapów krzywej zmiany Elizabeth Kübler-Ross. Model rozwoju zespołu Bruce’a Tuckmana - formowanie, docieranie, normowanie, działanie. Wskaźnik Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Enneagram. Style uczenia się według Kolba. DISC. Okno Johari. Inne modele ról zespołowych.

Kilka słów z okładki książki:
Kompleksowy przewodnik po podstawach coachingu, zawierający przegląd podstawowych zasad i narzędzi, a także liczne analizy przypadków umożliwiające pogłębianie wiedzy. Carol Wilson, doświadczony trener i szkoleniowiec, przedstawia wiedzę niezbędną do przyswojenia sobie najlepszych praktyk, przydatną zarówno dla początkujących adeptów coachingu, jak i dla aktywnych zawodowo profesjonalistów - a także dla każdego, kto chciałby kształtować w swojej organizacji kulturę coachingową. Nowe wydanie zostało kompleksowo zaktualizowane, zyskało też zupełnie nową strukturę. Kładzie większy nacisk na budowanie w organizacji kultury coachingowej i przytacza liczne przykłady z różnych krajów świata. Książka została wzbogacona o wiele nowych informacji, związanych z najnowszymi trendami charakterystycznymi dla dynamicznie rozwijającego się świata coachingu. W związku z powyższym przywołuje dziedziny i zagadnienia takie jak: neurobiologia, odporność, agresja w miejscu pracy, zwrot z inwestycji w coaching, NLP, przywództwo sytuacyjne, uważność.

08.10.2015

Menedżer coachem


Menedżer coachem
Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty
Olga Rzycka
współpraca Wiesław Porosło

ISBN 978-83-264-9480-2
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2015
Wydanie III
Stron 303

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Grunt. Poglądowe wprowadzenie. Miejsce coachingu we współczesnym świecie biznesu. Fundamenty. Menedżer i coach. Człowiek. Zmiana. SFA - koncentracja na rozwiązaniach. Dialog. Filary. Relacja. Zaufanie. Przekonania. Emocje i motywacja. Narzędzia. Dach. Proces coachingu. Zagrożenia i wyzwania dla menedżerów stosujących coaching. Rady praktyków. Wskazówki na drogę.

Kilka słów z okładki książki:
Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty na partnerskich relacjach. Umiejętność rozmawiania, budowania kultury dialogu, kultury opartej na wzajemnym szacunku, docenianiu i zaufaniu, stanowi bowiem najważniejszy atrybut współczesnego lidera. Książka składa się z czterech części: Grunt, Fundamenty, Filary, Dach, stanowiących metaforycznie nawiązanie do procesu wznoszenia budowli. Udzielono w niej odpowiedzi na następujące pytania: Jak lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami? Jak skuteczniej pracować z ludźmi? Jak uczyć pracowników współodpowiedzialnymi za pomyślność firmy? Jak wykorzystać talenty i wiedzę oraz skłonić do rozwoju? Jak pozwolić pracownikom na więcej autonomii, nie tracąc przy tym kontroli ani autorytetu? Dlaczego coaching jest obecnie tak popularny? W czym pomaga postawa menedżera-coacha? Co można zyskać, ucząc się coachingu? Publikacja jest wynikiem kilkuletniej pracy autorów z menedżerami różnych szczebli polskich firm. Stanowi także efekt przemyśleń dotyczących zwiększenia efektywności i satysfakcji z pracy.