Idea BC

Biblioteka Coacha { idea w kilku słowach }


Szukać wiedzy to absurd, ponieważ albo już wiesz i wtedy nie ma czego szukać, albo nie wiesz, czego szukasz, a wtedy trudno oczekiwać, że to znajdziesz.

Paradoks Menona, który jakże często dotyka wielu z nas w pracy coachingowej. Wiemy, że nie wiemy. Wiemy, że wiedzieć możemy. Pytanie: Gdzie szukać źródeł? Jak zdobywać wiedzę? Co robić gdy brakuje inspiracji?

Polski rynek coachingu szybko rośnie, rozwija się, ewaluuje, dojrzewa. Staje się kontrowersyjny, niejednoznaczny; bywa, że brakuje mu rzetelnej wiedzy i przejrzystych zasad. Potrzebuje inicjatyw, które popularyzują wiedzę, stwarzają możliwości dzielenia się doświadczeniami, tworzą standardy i etykę pracy coacha.

Pierwsze polskie wydanie książki - uważanej przez wielu znawców tematyki za fundament idei coachingu - "Tenis: wewnętrzna gra" (The inner game of tennis) W.Timothy Gallwey’a to rok 2006. A jak dzisiaj, wygląda półka biblioteczna opisana hasłem "coaching"? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć tutaj, w... Bibliotece Coacha.


Biblioteka Coacha to...
 • zebranie w jednym miejscu książek (wydanych w języku polskim) związanych z tematyką coachingu; książek merytorycznych, dostarczających konkretnej wiedzy o metodach, technikach i narzędziach przydatnych w pracy coacha,
 • przestrzeń do dzielenia się własnymi doświadczeniami, refleksjami i opiniami na temat treści zawartych w konkretnych publikacjach,
 • promowanie polskich autorów zajmujących się tematyką coachingu,
 • popularyzowanie wiedzy na temat coachingu, warsztatu pracy coacha, obszarów zastosowań w aktywności zawodowej i osobistej,
 • skupianie uwagi na rozwiązaniach i na tym, co rozwija, dodaje energii,
 • zaproszenie do współtworzenia standardów, budowania środowiska coachów świadomych, odpowiedzialnych i etycznych w swojej pracy.

Biblioteka Coacha, zapraszamy do...
 • szukania książek i zawartych w nich treści,
 • uczenia się i poszerzania już posiadanej wiedzy,
 • aktywności i odważnego eksperymentowania,
 • wytyczania własnych, indywidualnych ścieżek pracy coachingowej,
 • zadawania pytań i... wciąż na nowo odnajdywania odpowiedzi.